ciemna energia

Kosmiczna latarnia mogłaby nam pomóc lepiej zrozumieć los Wszechświata

Nowe badania dostarczyły lepszy wgląd w linie emisyjne galaktyk wykorzystywane w kilku bieżących i nadchodzących badaniach, by pomóc nam lepiej zrozumieć tworzenie się i przeznaczenie Wszechświata.

Wyniki przeglądu DES: ciemna energia niezmienna w czasie

Czy skład Wszechświata znacząco zmienia się w czasie? Międzynarodowy zespół naukowy pracujący przy projekcie DES (ang. Dark Energy Survey) dokonał niedawno nowych odkryć na tym polu. Wynika z nich, że ilość ciemnej energii była zasadniczo niezmienna na przeciągu kilkunastu miliardów lat.

Gromady galaktyk jak "rosyjska lalka" ujawniają informacje na temat ciemnej energii

Astronomowie wykorzystali dane z obserwatorium Chandra, Planck oraz dużej liczby teleskopów optycznych do rozwinięcia potężnej, nowej metody badania ciemnej energii, tajemniczej energii, która obecnie napędza przyspieszenie ekspansji Wszechświata.

Fizycy sprawdzili w laboratorium jedną z hipotez na temat ciemnej energii

Komora próżniowa
Ciemna energia odgrywa dominującą rolę we Wszechświecie, odpowiadając za większość masy i energii. Tymczasem nadal pozostaje tajemnicza dla naukowców i niewiele o niej wiadomo. Amerykańscy fizycy sprawdzili w eksperymencie laboratoryjnym jedną z hipotez na temat ciemnej energii, a wyniki opublikowali w „Science”.
Subscribe to RSS - ciemna energia