Zielona Góra

Rozpoczął się 38. Zjazd Polskiego Towarzystwa Astronomicznego

W Zielonej Górze rozpoczęła się konferencja naukowa, na której zgromadziło się ponad 170 astronomów z Polski i zagranicy. W jej trakcie zaprezentowany będzie przegląd tematyki badawczej podejmowanej przez polskie instytuty naukowe i międzynarodowe grupy badawcze z polskim udziałem. Konferencja będzie trwać od 11 do 14 września 2017 r.

Planeta, dwie planety czy może jednak brązowy karzeł?

Obserwatorium Astronomiczne na Suhorze
Ostatnie badania polsko-tureckiego zespołu astrofizyków wskazują, iż wokół układu podwójnego gwiazd o nazwie NSVS 14256825 najprawdopodobniej krąży brązowy karzeł o masie co najmniej 15 mas Jowisza, a nie, jak przypuszczano do tej pory, jedna lub nawet dwie planety typu jowiszowego.

Planetaria z Gwiazdą Betlejemską w tle

Długie grudniowe noce warto wykorzystać do obserwacji nocnego nieba. Nie zawsze jednak jest to możliwe. Niekiedy warunki atmosferyczne nie sprzyjają tego typu spotkaniom z astronomią. Warto wtedy rozważyć korzystanie z uroków spotkań pod sztucznym niebem. Przedstawiamy ofertę planetariów w różnych miastach.

Rozstrzygnięcie konkursu na scenariusz pokazu astronomicznego

Plakat konkursu na scenariusz dla Planetarium Wenus w Zielonej Górze
Instytut Astronomiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego przeprowadził konkurs na scenariusz krótkiego pokazu dedykowanego niedawno otwartemu Planetarium Wenus w Zielonej Górze. 15 kwietnia 2016 roku nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu.

W Zielonej Górze otwarto Planetarium Wenus

W Polsce mamy kolejne planetarium - w Zielonej Górze uroczyście otwarto nowa placówkę tego typu. Inauguracja nastąpiła 22.10.2015 r. Planetarium Wenus jest częścią Centrum Nauki Keplera.

Zmarł profesor Janusz Gil - założyciel zielonogórskiej astronomii

Profesor Janusz Gil
19 października 2014 r., w wieku 63 lat, zmarł profesor Janusz Gil - astronom, prorektor Uniwersytetu Zielonogórskiego do spraw nauki i współpracy z zagranicą, członek Polskiego Towarzystwa Astronomicznego. Był twórcą zielonogórskiej astronomii.
Subscribe to RSS - Zielona Góra