URANIA — Postępy Astronomii  on–line
archiwum Uranii Urania - Archiwum on-line
Urania 11/1972
Rocznik 1972:
Linki sponsorowane:
TO I OWO

„Polskie” kratery na odwrotnej stronie Księżyca

S. R. Brzostkiewicz

Na ostatnim Kongresie Międzynarodowej Unii Astronomicznej nadano nazwy 505 kraterom na odwrotnej stronie Księżyca i 13 kraterom leżącym w brzegowym pasie półkuli widocznej z Ziemi. W ten sposób uhonorowano 533 uczonych różnych narodowości,1 wśród których znalazło się także 10 wybitnych naukowców polskich: Tadeusz Banachiewicz (1882–1954), Witold Ceraski (1849–1925), Władysław Dziewulski (1878–1962), Jan Gadomski (1889–1966), Kazimierz Graff (1878–1950), Marian Kowalski (1821–1884), Wacław Sierpiński (1882–1969), Maria Skłodowska-Curie (1867–1934), Marian Smoluchowski (1872–1917) i Jan Śniadecki (1756–1830).

A oto bliższe dane o nowych kraterach „polskich” na Księżycu:

Nazwa krateru Współrzędne selenograficzne średnica
krateru
szerokość długość
Banachiewicz 135 W 51 N 90 km
Ceraski 141 E 49 S 80
Dziewulski 99 E 21 N 70
Gadomski 147 W 36 N 80
Graff 88 W 43 S 50
Kowalski 101 E 22 S 30
Sierpiński 155 E 27 S 70
Skłodowska *) 96 E 18 S 120
Smoluchowski 96 W 60 N 110
Śniadecki 169 W 22 S 40

*) Krater nosi jedynie nazwisko panieńskie naszej wielkiej rodaczki.

(Źródło: „Urania” nr 11/1972)
Przypisy:
  1. Niekiedy jeden i ten sam krater nazwano na cześć dwóch lub nawet trzech uczonych o tym samym nazwisku; np. krater Fleming nosi zarówno nazwiska sławnego bakteriologa angielskiego Aleksandra Fleminga (1881–1955), jak i nazwisko astronoma amerykańskiego Williamina Fleminga (1857–1911).
Urania – Postępy Astronomii   ISSN 1689-6009
Międzynarodowy Rok Astronomii 2009
Powered by FreeFind

Urania-PAwww
Urania - Postępy Astronomii Copyright © „Urania — Postępy Astronomii”
webmaster: Marek Gołębiewski
Validated by HTML Validator (based on Tidy)