URANIA — Postępy Astronomii  on–line
archiwum Uranii Urania - Archiwum on-line
Urania 1/1976
Rocznik 1976:
Linki sponsorowane:
OBSERWACJE

It's a long way to Tipperary… Jeszcze o Nowej w Łabędziu

Ludwik Zajdler

Niezwykłą przygodę i szczególnego pecha miał uczeń ósmej klasy Szkoły Podstawowej w Rozborzu — Waldemar Puszkarz (37–200 Przeworsk, Rozbórz 293). Jest miłośnikiem astronomii, obserwuje niebo przy pomocy lornetki pryzmatycznej bądź dość prymitywnej lunety.

W dniu 29 sierpnia ub. roku ok. godz. 20 dostrzegł gwiazdę Nową w Łabędziu, i to — jak się okazuje — o 10 minut wcześniej, niż jego koledzy J. Baranowski i S. Garbacz z Chełmna, których nazwiska stały się dzięki prasie i radiu znane w całym kraju. Waldemar Puszkarz powiadomił o odkryciu natychmiast Zarząd Główny PTMA. Zredagował list, bezbłędnie zaadresował kopertę: Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii, 31–027 Kraków, ul. Solskiego 30/8, nakleił nalepkę „Expres” i znaczki na sumę 6 zł 50 gr. Mam kopertę przed sobą: znaczki skasowane są pieczątką pocztową „Przeworsk 1, 30-8-1975, 18”. Na odwrocie koperty podał swój adres.

Listu tego poczta adresatowi jednak nie doręczyła. W ten sposób p. Puszkarza spotkała krzywda, dopiero po 4 miesiącach od dokonania odkrycia nazwisko Jego zostaje podane do wiadomości publicznej w „Uranii”, której odbiorców jest znacznie mniej niż czytelników prasy codziennej.

Co się zatem stało z listem? Otóż w połowie września p. Puszkarz otrzymał swój list „normalną” drogą pocztową bez jakiejkolwiek jednak adnotacji, dlaczego nie doręczono go adresatowi. Trochę to może wyjaśnia dodatkowa pieczątka na odwrocie koperty następującej treści: PHILADELPHIA, PA, SEP 9 AM 1975 — 191.

A może p. Puszkarz popełnił błąd, że przy adresie nie dopisał „Polska”? Zrobił to za niego jakiś urzędnik na poczcie w Filadelfii (stan Pensylwania), dopisując na frontowej stronie koperty „Kraków, Poland”. Nie posłużyła się jednak tą wskazówką nasza Poczta, odsyłając list na adres zwrotny nadawcy w Przeworsku. Droga z Przeworska do Krakowa okazała się jeszcze dłuższa niż do Tipperary, jak głoszą słowa popularnej w czasie pierwszej wojny światowej amerykańskiej piosenki

Waldemar Puszkarz dokonał pomiaru jasności Nowej metodą Argelandera i Pogsona w dniach 29 (od 20h00m do 20h50m) i 31 sierpnia oraz 2, 3, 8 i 9 września. Przy obserwacji w dn. 31.8. jest adnotacja: Zaobserwowałem, że Nowa nieco poczerwieniała, tak że o ile 2 dni temu była białej barwy, tak obecnie jest bladopomarańczowej.

(Źródło: „Urania” nr 1/1976)
Urania – Postępy Astronomii   ISSN 1689-6009
Międzynarodowy Rok Astronomii 2009
Powered by FreeFind

Urania-PAwww
Urania - Postępy Astronomii Copyright © „Urania — Postępy Astronomii”
webmaster: Marek Gołębiewski
Validated by HTML Validator (based on Tidy)