URANIA — Postępy Astronomii  on–line
archiwum Uranii Urania - Archiwum on-line
Urania 7/1983
Rocznik 1983:
Linki sponsorowane:
Zawartość witryny:
KRONIKA

Akt powołania Federacji Miast Kopernikowskich

Nawiązując do kilkuletniej współpracy, zawiązanej podczas „Dni Kopernikowskich” oraz „Dni Astronomii i Astronautyki”, a realizując postulaty zawarte w „Deklaracji” w sprawie współpracy miast kopernikowskich, podpisanej w Grudziądzu 21 marca 1977 roku, oraz w „Porozumieniu” w sprawie Komisji Współpracy Miast Kopernikowskich, podpisanym w Olsztynie 18 lutego 1978 roku, zebrani w Toruniu przedstawiciele miast kopernikowskich: Fromborka, Grudziądza, Krakowa, Lidzbarka Warmińskiego, Olsztyna, Torunia i Włocławka, a także Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii, Polskiego Towarzystwa Astronomicznego i Polskiego Towarzystwa Astronautycznego, postanawiają co następuje:

  1. z dniem dzisiejszym
    — w 510 rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika,
    — w 750 rocznicę nadania Toruniowi praw miejskich,
    powołuje się FEDERACJĘ MIAST KOPERNIKOWSKICH, której celem jest szeroko pojęta współpraca na niwie kultury, oświaty i innych dziedzin życia społeczno-gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem treści poznawczych i wychowawczych zawartych w życiu i dziele Mikołaja Kopernika oraz we współczesnej wiedzy astronomicznej i badaniach kosmicznych, w których Polska również uczestniczy;
  2. Federacja, jako forma dobrowolnej współpracy miast związanych z życiem i działalnością wielkiego polskiego astronoma Mikołaja Kopernika, nie jest stowarzyszeniem;
  3. zasady działalności Federacji określa „Regulamin Federacji Miast Kopernikowskich”, będący załącznikiem do niniejszego aktu jej powołania.
Naczelnik Miasta Fromborka
Prezydent Miasta Grudziądza
Prezydent Miasta Krakowa
Naczelnik Miasta Lidzbarka Warmińskiego
Prezydent Miasta Olsztyna
Prezydent Miasta Torunia
Prezydent Miasta Włocławka
Prezes Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii
Prezes Polskiego Towarzystwa Astronomicznego
Prezes Polskiego Towarzystwa Astronautycznego

Toruń, dnia 19 lutego 1983 roku

(Źródło: „Urania” nr 7/1983)
Urania – Postępy Astronomii   ISSN 1689-6009
Międzynarodowy Rok Astronomii 2009
Powered by FreeFind

Urania-PAwww
Urania - Postępy Astronomii Copyright © „Urania — Postępy Astronomii”
webmaster: Marek Gołębiewski
Validated by HTML Validator (based on Tidy)