VIII Sieradzka Konferencja Kosmiczna - Kierunek Mars

Ulotka reklamowa VIII Sieradzkiej Konferencji Kosmicznej

Tegoroczna konferencja przypada w 60-tą rocznicę lotu pierwszego sztucznego satelity Ziemi – Sputnika 1, wystrzelonego przez ZSRR 4 października 1957 roku, którego udany start zapoczątkował erę kosmiczną. Patronat nad konferencją objęła Polska Agencja Kosmiczna POLSA. Miejscem obrad będzie Sieradzkie Centrum Kultury – Teatr (ul. Dominikańska 19). Czasopismo i portal "Urania - Postępy Astronomii" jest patronem medialnym tegorocznej konferencji w Sieradzu.

Pierwszy dzień konferencji odbędzie się pod hasłem: „Kosmos – wyzwaniem dla młodych”. Wystąpią przedstawiciele polskich firm z sektora kosmicznego, przedstawiciel Mars Society Polska oraz studenci z Częstochowy, Łodzi i Wrocławia, którzy brali udział w zawodach łazików marsjańskich. Krzysztof Czart, Członek Zarządu PTA, naczelny redaktor portalu "Urania. Postępy Astronomii przedstawi referat pt. "AstroGPS.pl – Twój kosmiczny GPS". Gościem honorowym pierwszego dnia konferencji będzie gen. Mirosław Hermaszewski, pierwszy polski kosmonauta, Honorowy Obywatela Sieradza. Obrady poprowadzi Paweł PACK, Wicedyrektor Biura Rozwoju i Innowacji Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Dzień drugi konferencji będzie poświęcony „Badaniom Marsa”. Obradom będzie przewodniczył prof. dr hab. Marek Banaszkiewicz z Centrum Badań Kosmicznych PAN. Pracownicy CBK PAN wygłoszą odczyty na temat Marsa i badania jego powierzchni, procesów geologicznych zachodzących na planecie oraz misji marsjańskiej na Ziemi (EXO17 – relację z misji przedstawił Serwis edukacyjny PTA Orion), w której udział wzięła m.in. dr Natalia Zalewska. Dr Krzysztof Ziołkowski, autor książki "Poza Ziemię. Historia lotów międzyplanetarnych" wygłosi odczyt nt. nt. "Sześćdziesięciolecie szturmu nie tylko na Marsa". Ponadto zostaną przedstawione wyniki konkursu wiedzy kosmicznej dla młodzieży pt. "60 lat ery kosmicznej – kierunek Mars" oraz konkursu plastycznego pt. „Mój nowy marsjański dom, a następnie odbędzie się uroczystość wręczenia nagród laureatom konkursu.

Konferencji towarzyszą wydarzenia kulturalne skierowane do mieszkańców Sieradza. Wśród nich należy wymienić pokazy nieba dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w mobilnym planetarium oraz pokazy łazików marsjańskich. Dodatkowo pierwszego dnia konferencji odbędzie się o godz. 18:00 koncert w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia (ul. Jana Pawła II) dla prelegentów i gości Konferencji.

Kosmiczne konferencje w Sieradzu odbywają się corocznie od 2010 r. Ich pomysłodawcą jest Jerzy Kowalski, dyrektor Muzeum Okręgowego w Sieradzu. Celem tych spotkań jest spopularyzowanie informacji na temat postaci urodzonego w Sieradzu 14 maja 1905 r. twórcy podstaw kosmonautyki, światowej sławy uczonego, Arego Szternfelda oraz polskich dokonań w dziedzinie kosmonautyki. "Sieradzkie Konferencje Kosmiczne" są elementem programu pod hasłem „Dziedzictwo Arego Szternfelda”. Ich organizatorem  są Muzeum Okręgowe w Sieradzu oraz Centrum Badań Kosmicznych PAN. Współorganizatorami konferencji są Komitet Badań Kosmicznych i Satelitarnych Polskiej Akademii Nauk, Narodowe Centrum Kultury, Urząd Marszałkowski w Łodzi, Starostwo Powiatowe w Sieradzu i Urząd Miasta w Sieradzu.

Paweł Z. Grochowalski

Program VIII Sieradzkiej Konferencji Kosmicznej dostępny jest na stronie Muzeum Okręgowego w Sieradzu