Prenumerata sponsorowana dla szkół

Dzięki wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego mamy możliwość zaoferowania specjalnych prenumerat sponsorowanych dla szkół (z dopłatą z Ministerstwa). Szkoła płaci tylko połowę kosztów prenumeraty (czyli tylko 30 zł). Zachęcamy szkoły do wykupienia prenumeraty sponsorowanej. Liczba prenumerat sponsorowanych jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Ważne na rok 2016
Ponieważ MNiSW przesunęło terminy składania i rozpatrywania wniosków grantowych, nie ma jeszcze decyzji w sprawie dofinansowania prenumeraty szkolnej. Jednak zachęcamy szkoły do zamawiania prenumeraty na rok 2016 albo na rok szkolny 2015/2016. Jeśli decyzja MNiSW będzie pozytywna, to szkoły otrzymają pełen komplet numerów, natomiast w przypadku braku dotacji wyślemy 5 numerów "Uranii".

Nowość od tego roku szkolnego
Oprócz prenumeraty na rok 2016 można wybrać wariant na rok szkolny 2015/2016 - w takim przypadku szkoła otrzyma numery pokrywające się z rokiem szkolnym, czyli od 5/2015 do 3/2016 (lub do 4/2016, jeśli będzie dotacja z MNiSW). Jest też możliwość zamówienia prenumeraty na dłuży okres: lata 2016 i 2017 albo lata szkolne 2015/2016 i 2016/2017.


Przejdź do formularza zgłoszeniowego
Konto do wpłat

Dodatkowo każda szkoła zaczynająca prenumeratę otrzyma gratis książkę "Jak zainteresować uczniów astronomią w szkole podstawowej, gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej" (oferta ważna do wyczerpania zapasów książki; szkoły, które kontynuują prenumeratę otrzymały książkę w ubiegłych latach).

Szkoła ma prawo do jednej prenumeraty sponsorowanej. W przypadku zespołów szkół prenumeratę sponsorowaną może zamówić każda ze szkół wchodzących w skład zespołu. Oferta dotyczy szkół na terenie Polski.

Prenumeratę na rzecz szkoły może także opłacić jej sponsor (np. firma, organizacja, gmina, rada rodziców, osoba prywatna), warunkiem jest, aby prenumerata była realizowana na rzecz szkoły (biblioteki szkolnej).

W razie wątpliwości prosimy o pytania e-mailowo urania@urania.edu.pl lub telefonicznie 698 55 61 61.


Szkoły mogą zgłaszać się za pomocą poniższego formularza:


Formularz zgłoszeniowy dla szkół

Uwaga: wszystkie pola są obowiązkowe, oprócz pól "uwagi i NIP".

Dane szkoły:

Nazwa szkoły:


Adres: (ulica, nr domu)


Kod pocztowy:


Miejscowość:


Numer NIP, konieczny jeśli potrzebna jest pełna faktura VAT:


Wersja prenumeraty:

Ważne: w wersjach 2016 oraz 2015/2016 gwarantujemy wysłanie 5 numerów Uranii, bowiem proces decyzyjny MNiSW w sprawie dopłat do prenumerat szkolnych uległ wydłużeniu. Jeśli decyzja będzie pozytywna, wtedy szkoły otrzymają pełen komplet 6 numerów. Analogicznie będzie w przypadku prenumerat na rok 2017 oraz na rok szkolny 2016/2017. Chwila zapłaty zależy od Państwa, może nastąpić "z góry", albo po otrzymaniu faktury - po stronie Państwa księgowości należy połączenie tytułu i zapłaty (w przypadku braku wpłaty odroczonej w wyznaczonym terminie, wstrzymamy wysyłkę dalszych numerów). Jeżeli mamy wystawić pełną fakturę VAT, konieczne jest podanie numeru NIP.

Osoba do kontaktu:

Imię i nazwisko:


E-mail:


Telefon:


Dodatkowe uwagi:


Konto do wpłat:

Polskie Towarzystwo Astronomiczne
ul. Bartycka 18
00-716 Warszawa


Millenium  S.A.
nr 44 1160 2202 0000 0000 5530 5241

Tytuł wpłaty: Urania - prenumerata sponsorowana dla szkół od 1/2016 (lub od 5/2015)

Jeśli wpłacają Państwo po otrzymaniu faktury, bardzo prosimy o dopisanie numeru faktury w tytule wpłaty.
Informacje o sponsorach:

Prenumerata dla szkół została dofinansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego