Przejdź do treści
Urania nr 1/1922
Pierwszy oficjalny numer "Uranii", wtedy jeszcze w pisowni "Uranja"
Numer
1/1922
Numeracja ciągła
1
Treść zeszytu:

Słowo wstępne, str. 1

Dr. J. Danilewicz, Technika amatorska wykonania reflektorów astronomicznych, str. 2

Dr. L. Hufnagel, O ruchu gwiazd, str. 8

B. Zaleski, Stereokomparator i jego zastosowanie w astronomji, str. 15

St. Kaliński, O obserwacjach gwiazd zmiennych metodą Argelandera, str. 17

Dr. A. Czubryński, Podanie o św. Jerzym na Księżycu, str. 21

Obserwacje, str. 22

Przegląd literatury astronomicznej, str. 23

Kronika T. M. A., str. 24

Kalendarzyk astronomiczny, str. 27

Rysunki, str. 33