Przejdź do treści
Urania nr 1/1936 (Uranja nr 1/1936)
Uranja nr 1/1936
Numer
1/1936
Numeracja ciągła
48
Treść zeszytu:

Prof. Dr. Eugenjusz Rybka, Od redakcji, str. 1

Prof. Dr. Eugenjusz Rybka, Droga Mleczna wśród galaktyk wszechświata, str. 2

Dr. Jan Gadomski, Jasne meteory nad Polską, str. 11

Kronika naukowa

     J.M., Gęstość gwiazd w przestrzeni, str. 14

     E.R., Najmniejsza znana gwiazda, str. 15

     J.M., Nowe gwiazdy zmienne, str. 15

     E.R., Katalog gwiazd zmiennych, str. 15

     E.R., Nowy katalog paralaks gwiazdowych, str. 15

Przegląd wydawnictw

     E.R., Kalendarz Ilustrowanego Kuryera Codziennego na rok 1936, str. 16

Kalendarz astronomiczny na luty, marzec i kwiecień 1936 r., str. 17