Przejdź do treści
Urania nr 1/1939
Numer
1/1939
Numeracja ciągła
63
Treść numeru:

Prof. Dr Eugeniusz Rybka, William Herschel - twórca astronomii gwiazdowej (1738-1822), str. 1

Dr Jan Mergentaler, Gwiazdy Supernowe, str. 8

Dr Edward Stenz, Piotr Lubicz Strzeszewski (wspomnienie pośmiertne), str. 11

Kronika naukowa

     E.R., Nowa kometa, str. 15

     E.R., Planetoidy, str. 15

     E.R., Planeta trojańska Diomedes, str. 15

     E.R., Gwiazdy zmienne, str. 15

     E.R., Pleione, str. 15

     E.R., Pomiary promieniowania gwiazd za pomocą termoelementów, str. 16

     E.R., Atmosfery planet, str. 17

Kalendarz astronomiczny na marzec i kwiecień 1939 r., str. 18

Niebo w marcu i kwietniu 1939 r., str. 20