Przejdź do treści
Urania nr 1-2/1925 (Uranja nr 1-2/1925)
Uranja nr 1-2/1925
Numer
1-2/1925
Numeracja ciągła
6-7
Treść zeszytu:

Prof. M. Kamieński, Musimy spłacić nasz dług Mikołajowi Kopernikowi (odezwa do młodzieży polskiej), str. 1

J. Wasiutyński, Jak zbudowałem reflektor astronomiczny, str. 4

M. Łobanow, Barwa i temperatura gwiazd, str. 12

Eug. Rybka, Kometa Orkisza (1925 c), str. 21

Obserwacje, str. 22

Kronika Astronomiczna, str. 24

Kronika T. M. A., str. 25

Lista nowych członków T. M. A., str. 28

Bibljografja, str. 29

Kalendarzyk astronomiczny, str. 31

Odpowiedzi Redakcji, str. 36

Sprostowania, str. 36