Przejdź do treści
Urania nr 1-2/1934 (Uranja nr 1-2/1934)
Uranja nr 1-2/1934
Numer
1-2/1934
Numeracja ciągła
46
Treść zeszytu:

Inż. St. Lipiński, Gwiazda zaćmieniowa β Lyrae, str. 1

Obserwacje

     Ks. Zdzisław Zakrzewski, Obserwacje meteoru, str. 8

Kronika astronomiczna

     Jan Gadomski, Nowe planetoidy odkryte w r. 1933, str. 8

     Jan Gadomski, Dwie nowe gwiazdy zmienne odkryte w Obserwatorium Wileńskiem, str. 9

     Jan Gadomski, Gwiazdy zmienne odkryte w r. 1933, str. 9

     Jan Gadomski, Nowe dane o ciemnych obłokach w Drodze Mlecznej, str. 9

     Jan Gadomski, Nowa plama na powierzchni Jowisza, str. 10

     Jan Gadomski, Katalog jasności absolutnych komet, str. 10

     Jan Gadomski, 985 nowych mgławic pozagalaktycznych na pięciu zdjęciach nieba, str. 11

     Jan Gadomski, Studjum gwiazd zmiennych w Wielkim Obłoku Magellana, str. 11

Z życia Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Astronomji

     Sprawozdanie z działalności Zarządu Centralnego P. T. P. A. za rok 1933, str. 12

     Sprawozdanie kasowe Zarządu Centralnego Pol. T-wa Przyjaciół Astronomji za r. 1933, str. 13

     Sprawozdanie z działalności Oddziału Częstochowskiego P. T. P. A. za rok 1933, str. 14

     Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału Lwowskiego Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Astr. za rok 1933, str. 15

     Sprawozdanie z działalności Oddziału Warszawskiego P. T. P. A. za r. 1933, str. 16