Przejdź do treści

Urania nr 1-2/1946Treść zeszytu:

Od Redakcji, str. 21

Losy obserwatorów polskich w czasie wojny, str. 24

J. Gadomski, Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Warszawskiego podczas wojny posko-niemieckiej (1939-1944), str. 5

F. Kępiński, Śp. Dr Mieczysław Kowalczewski, str. 9

L. Stankiewiczówna, Śp. Dr Antoni Wilk, str. 11

H. Spencer Jones, Teleskopy, gwiazdy i atomy, str. 13

J. Pagaczewski, Jak został odkryty Neptun, str. 18

S. Piotrowski, Z zagadnień świecenia planet, str. 20


Kronika

     Astronomiczne odczyty w Krakowie, str. 27

     Źle pojęta tradycja, str. 27

     A.Ch., 400-lecie zgonu Kopernika w okupowanej Warszawie, str. 28

     J.P., Sprofanowanie miejsca wiecznego spoczynku Mikołaja Kopernika, str. 29

     Zgrupowanie 4-ch jasnych planet, str. 30

     J.G., Kometa Timmersa (1946 a), str. 31

     J.P., Biała plama na Saturnie, str. 32

     J.M-r., Pochodzenie meteorów, str. 33

     J.G., Układy planetarne wokół gwiazd, str. 34

     J.G., Pojawienie się gwiazdy Nowej w konstelacji Korony Północnej, str. 36

     Supernowa, str. 37

     J. M-r., Międzygwiazdowy ośrodek gazowy, str. 37


Obserwacje

     S. Piotrowski, Obserwacje zorzy polarnej 23/24 kwietnia 1946 r., str. 38


Red., Prośba o bliższe informacje w sprawie pomnika Kopernika w Warszawie, str. 39

Rocznik astronomiczny na r. 1946, str. 39

Załącznik Rozmiar
Urania nr 1-2/1946 (4.86 MB) 4.86 MB
Urania nr 1-2/1946 (wersja DjVu) (1.43 MB) 1.43 MB