Przejdź do treści
Urania nr 2/1929 (Uranja nr 2/1929)
Numer
2/1929
Numeracja ciągła
24
Treść zeszytu:

M. Białęcki, Obserwatorium Polskiego Tow. Przyjaciół Astronomji, str. 17

Bibljografja prac astronomów polskich, str. 19

Kronika Astronomiczna, str. 21

Spis nowych członków, str. 25

Statut Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Astronomji, str. 25