Przejdź do treści
Urania nr 3/1927 (Uranja nr 3/1927)
Numer
3/1927
Numeracja ciągła
17
Treść zeszytu:

Dr. E. Stenz, O ekspedycji astronomicznej do obserwacji całkowitego zaćmienia Słońca 28.VI.1927 w Laponji, str. 65

Dr. J. Gadomski, Gwiazda zaćmieniowa β Lyrae, str. 74

Inż. B. Rafalski, Piotr Szymon Laplace, str. 80

Zaszczytne wyróżnienie, str. 84

Obserwacje, str. 84

Kronika Astronomiczna, str. 85

Sprawozdanie Zarządu za r. 1926, str. 89

Lista nowych członków T. M. A., str. 92

DODATEK - Tajemnice Wszechświata (Układ planetarny), str. 93