Przejdź do treści
Urania nr 3/1931 (Uranja nr 3/1931)
Uranja nr 3/1931
Numer
3/1931
Numeracja ciągła
35
Treść zeszytu:

J. Gadomski, Opozycja Erosa, str. 39

M. Białęcki, Obserwacje Jowisza i Marsa w 1931 r., str. 42

St. Lipiński, Całkowite zaćmienie księżyca 2.IV.1931, str. 44

Kronika astronomiczna:

     E.R., Materja międzygwiazdowa, str. 44

     Temperatura plam słonecznych, str. 47
    
     E.R., Gwiazda zmienna ? Lyrae, str. 47

     E.R., Mgławice gazowe, str. 47

     E.R., Pole mgławicowe w gwiazdozbiorach Warkocza Bereniki i Panny, str. 48

     J.G., Eros, str. 48

J.G., Bibljografja prac astronomów polskich, str. 49

Z życia Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Astronomji, str. 51