Przejdź do treści
Urania nr 3/1938
Numer
3/1938
Numeracja ciągła
60
Treść zeszytu:

Dr Włodzimierz Zonn, Epsilon Aurigae, str. 41

Kronika naukowa

     E.R., Przeniesienie obserwatorium, str. 51

     E.R., Gromady mgławic, str. 51

     E.R., Kometa Gale'a 1927 VI, str. 51

Astronomia w szkole średniej

     Alfred Stachy, Uwagi o programach astronomii w liceach i ich realizacji, str. 52

Kalendarz astronomiczny na sierpień, wrzesień i październik 1938 r., str. 58