Przejdź do treści
Urania nr 3/1939
Numer
3/1939
Numeracja ciągła
65
Urania nr 3/1939

Doc. dr W. Iwanowska, Budowa Drogi Mlecznej według teorii Lindblada, str. 41

Dr J. Gadomski, Planeta Mars, str. 48

Władysław Tęcza, Obserwacje Zorzy Północnej dokonane na Stacji N. I. A. na Lubomirze oraz w Obser. U. J. w Krakowie, str. 52

Prof. dr Władysław Dziewulski, Obserwacje zorzy północnej w Wilnie w dniach 17 i 24 kwietnia 1939 r., str. 53

Kronika naukowa

     E.R., Komety, str. 54

     E.R., Gwiazdy Supernowe, str. 55

     J.G., Obserwacje komety Hassela-Jurłowa-Achmarowa, str. 56

Kalendarz astronomiczny na sierpień, wrzesień i październik 1939 r., str. 57

Niebo w sierpniu, wrześniu i październiku, str. 60