Przejdź do treści
Urania nr 4/1925 (Uranja nr 4/1925)
Numer
4/1925
Numeracja ciągła
10
Treść zeszytu:

Prof. M. Kamieński, Stulecie Obserwatorjum Warszawskiego, str. 69

M. Białęcki, Kamil Flammarion, str. 79

E. Rybka, Sposoby otrzymywania dokładnego czasu drogą radjotelegraficzną, str. 82

M. Łobanow, Instrukcja dla obserwacyj meteorów, str. 84

J. Wasiutyński, Obserwacje Słońca, str. 89

Kronika Astronomiczna, str. 92

Kronika T. M. A., str. 95

Bibljografja, str. 96

Lista nowych członków T. M. A., str. 96

Kalendarzyk astronomiczny, str. 97

Spis rzeczy No No 1-10 Uranji, str. 102