Przejdź do treści
Urania nr 4/1937
Numer
4/1937
Numeracja ciągła
56
Treść zeszytu:

Zbigniew Woźniewski, W 250 lecie śmierci Jana Heweliusza, str. 61

Dr Janusz Pagaczewski, O potrzebie zakładania obserwatoriów szkolnych, str. 68

Dr Lucjan Orkisz, Kometa Finslera (1937 f), str. 72

Przelot jasnego meteoru, str. 74

Kronika naukowa

     E.R., Nowe komety, str. 75

     E.R., Całkowite zaćmienie Słońca 8 czerwca 1937 r., str. 75

     E.R., Supernovae w mgławicach pozagalaktycznych, str. 76

     E.R., Niezwykły olbrzym gwiazdowy, str. 76

     E.R., Towarzysz Procjona, str. 77

     Dr Jan Gadomski, Ekspedycja fotometryczna do Jugosławii, str. 77

Kalendarz astronomiczny na listopad i grudzień 1937 r., str. 78

Niebo w listopadzie i grudniu 1937 r., str. 80