Przejdź do treści
Urania nr 5-6/1946
Treść zeszytu:

K. Kozieł, Gwiazdy Supernowe, str. 91

J. Gadomski, Z fotometrii komet, str. 96

J. Mergentaler, Sześciobarwna fotometria gwiazd, str. 102

K. Kozieł, Przegląd najnowszych osiągnięć astronomii obserwacyjnej w U.S.A., str. 105

Felieton naukowy

     L. Stankiewiczówna, Przestrzeń, str. 108

J. Gadomski, Giacobinidy, str. 114

Astronomia w szkole średniej

     J. Pagaczewski, Jeszcze o obserwatoriach szkolnych, str. 117

Mikołayowi Kopernikowi - Rodacy, str. 119

Kronika

     Pg., Nowe wielkie obserwatorium astrofizyczne we Francji, str. 119

     Pg., Całe obserwatorium greenwichskie będzie przeniesione, str. 122

     Pg., Teleskop Izaaka Newtona, str. 123

     J.M-r., Odkrycie atmosfery na księżycu Saturna, str. 124

     J.G., Komety, str. 125

     J.G., efinitywna orbita komety obliczana w Polsce, str. 126

     Sk., Wystawa Kopernika, str. 128

     Sygnały z Marsa, str. 128

Obserwacje

     M. Mazur, Plamy na Słońcu, str. 129

Skrzynka zapytań

     L.S., Dlaczego nieskończoność punktów na płaszczyźnie nie jest większej mocy, niż nieskończoność punktów na prostej, str. 130

Errata, str. 132

Od Redakcji, str. 132

Astronomiczne odczyty radiowe w Krakowie, str. 132

Dar na odbudowę Obserwatorium Słonecznego, str. 132