Przejdź do treści

Great World Wide Star Count

Great World Wide Star Count (GWWSC) jest inicjatywą prowadzoną w ramach nauki obywatelskiej przez program Windows to the Universe. Początkowo projekt był koordynowany przez University Corporation for Atmospheric Research (UCAR), lecz od 2010 r. prowadzony jest przez National Earth Science Teachers Association (NESTA) z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. Program polega na określaniu poziomu zanieczyszczenia świetlnego na podstawie liczby zaobserwowanych gwiazd widocznych w danym gwiazdozbiorze. Dodatkową misją projektu jest zwiększenie świadomości wśród uczniów, studentów i innych osób w zakresie negatywnych skutków zanieczyszczenia sztucznym światłem.

 

Logo GWWSC

Ryc. 1. Logo projektu Great World Wide Star Count

 

Program został zapoczątkowany w 2007 r, przy czym pomiary prowadzone są tylko raz w roku, przeważnie na przełomie pażdziernika i listopada. W 2015 r. pomiary zaplanowane są w dniach 2-16 pażdziernika, a metodyka polega na tym, że osoby mieszkające na półkuli północnej zliczają gwiazdy położne w gwiazdozbiorze Łabędzia, zaś mieszkańcy półkuli południowej w gwiazdozbiorze Strzelca. Aby przesłać raport dotyczący poziomu zanieczyszczenia świetlnego w danym punkcie pomiarowym wystarczy wejśc na stronę internetową programu. W odpowiedniej zakładce pojawi się formularz on-line, do którego wpisujemy następujące dane: datę oraz czas pomiaru, wybrany gwiazdozbiór, wynik pomiaru, komentarz dotyczący pomiaru, kraj oraz współrzędne geograficzne miejsca pomiaru. Obecnie projekt jest dużo mniej popularny niż inny podobny program GLOBE at Night, mimo wszystko baza danych zebrana w ciągu 8 lat jego funkcjonowania stanowi istotny wkład w badania nad problematyką zanieczyszczenia świetlnego.

 

Łączna liczba pomiarów w latach 2007-2013

Ryc. 2. Łączna liczba pomiarów w latach 2007-2013

 

Czołowe kraje pod względem liczby pomiarów

Ryc. 3. Czołowe kraje pod względem liczy pomiarów w 2013 r.

 

Czołowe kraje pod względem liczby poiarów w 2012 r.

Ryc. 4. Czołowe kraje pod względem liczby pomiarów w 2012 r.

 

Grzegorz Iwanicki

 

Źródła ilustracji:

Ryc. 1. GWWSC (http://www.windows2universe.org/citizen_science/starcount/)

Ryc. 2, Ryc. 3, Ryc. 4. opracowanie własne na podstawie danych GWWSC