Przejdź do treści

Wschody i zachody Księżyca w latach 2015-2025


Opracowaliśmy tabelaryczne zestawienia momentów wschodów i zachodów Księżyca w Polsce dla wszystkich dni od 2015 do 2025 roku. Dla wygody użytkowania, zestawienie podzielone jest na poszczególne miesiące oraz dodatkowo dane zbiorcze dla całego roku. Momenty zjawisk obliczono dla geograficznego centrum Polski.

Tabele roczne:
- rok 2015
- rok 2016
- rok 2017
- rok 2018
- rok 2019
- rok 2020
- rok 2021
- rok 2022
- rok 2023
- rok 2024
- rok 2025

Tabele miesięczne:

Rok 2015
- styczeń 2015
- luty 2015
- marzec 2015
- kwiecień 2015
- maj 2015
- czerwiec 2015
- lipiec 2015
- sierpień 2015
- wrzesień 2015
- październik 2015
- listopad 2015
- grudzień 2015

Rok 2016
- styczeń 2016
- luty 2016
- marzec 2016
- kwiecień 2016
- maj 2016
- czerwiec 2016
- lipiec 2016
- sierpień 2016
- wrzesień 2016
- październik 2016
- listopad 2016
- grudzień 2016

Rok 2017
- styczeń 2017
- luty 2017
- marzec 2017
- kwiecień 2017
- maj 2017
- czerwiec 2017
- lipiec 2017
- sierpień 2017
- wrzesień 2017
- październik 2017
- listopad 2017
- grudzień 2017


Więcej informacji