Przejdź do treści
Uranja nr 1-2/1925
Urania nr 1-2/1925 (Uranja nr 1-2/1925)
Treść zeszytu:

Prof. M. Kamieński, Musimy spłacić nasz dług Mikołajowi Kopernikowi (odezwa do młodzieży polskiej), str. 1

J. Wasiutyński, Jak zbudowałem reflektor astronomiczny, str. 4

M. Łobanow, Barwa i temperatura gwiazd, str. 12

Eug. Rybka, Kometa Orkisza (1925 c), str. 21

Obserwacje, str. 22

Kronika Astronomiczna, str. 24

Kronika T. M. A., str. 25

Lista nowych członków T. M. A., str. 28

Bibljografja, str. 29

Kalendarzyk astronomiczny, str. 31

Odpowiedzi Redakcji, str. 36

Sprostowania, str. 36