Przejdź do treści

Urania nr 1-2/1925

Uranja nr 1-2/1925Treść zeszytu:

Prof. M. Kamieński, Musimy spłacić nasz dług Mikołajowi Kopernikowi (odezwa do młodzieży polskiej), str. 1

J. Wasiutyński, Jak zbudowałem reflektor astronomiczny, str. 4

M. Łobanow, Barwa i temperatura gwiazd, str. 12

Eug. Rybka, Kometa Orkisza (1925 c), str. 21

Obserwacje, str. 22

Kronika Astronomiczna, str. 24

Kronika T. M. A., str. 25

Lista nowych członków T. M. A., str. 28

Bibljografja, str. 29

Kalendarzyk astronomiczny, str. 31

Odpowiedzi Redakcji, str. 36

Sprostowania, str. 36


Załącznik Rozmiar
Urania nr 1-2/1925 (wersja PDF) (11.64 MB) 11.64 MB
Urania nr 1-2/1925 (wersja DjVu) (1.14 MB) 1.14 MB