Przejdź do treści

Urania nr 2/1922Treść zeszytu:

E. S., Rocznica Kopernika, str. 35

Dr. J. Danilewicz, Technika amatorska wykonania reflektorów astronomicznych (dokończenie), str. 36

J. Witkowski, Krótki zarys metody graficznej obliczania zakryć gwiazd przez księżyc, str. 41

M. Kowalczewski, O pomiarach średnic gwiazd metodą Michelsona, str. 44

M. Kowalczewski i E. Stenz, Odczyty teorji względności, str. 49

M. Białęcki, Kamil Flammarion (z powodu 80-letniej rocznicy urodzin), str. 55

E. Stenz, Ś.p. Romuald Merecki, str. 56

Obserwacje, str. 57

Przegląd literatury, str. 58

Kronika T. M. A., str. 59

St. Kaliński i J. Mergentaler, Kalendarzyk astronomiczny, str. 60

Rysunki, str. 65

Od Kom. Red., str. 66


Załącznik Rozmiar
Urania nr 2/1922 (wersja PDF) (10.98 MB) 10.98 MB
Urania nr 2/1922 (wersja DjVu) (1.17 MB) 1.17 MB