Przejdź do treści

Urania nr 3-4/1922Treść zeszytu:

Prof. L. A. Birkenmajer, Młodzieńcze lata Mikołaja Kopernika, str. 67

Dr. F. Kępiński, Mikołaj Kopernik (w 450-tą rocznicę urodzin), str. 72

Wyjątki z pism Mikołaja Kopernika, str. 77

M. Kowalczewski, Śniadecki o Koperniku, str. 81

Dr. A. Czubryński, Cud Jozuego, str. 83

Obserwacje, str. 85

Kronika Astronomiczna, str. 86

Kronika T. M. A., str. 90

Bibljografja, str. 93

Statut T-wa Miłośników Astronomji, str. 94

Książki nadesłane, str. 98

Sprostowanie do Nr 2, str. 99

Kalendarzyk astronomiczny, str. 99

Lista członków T. M. A., str. 104


Załącznik Rozmiar
Urania nr 3-4/1922 (wersja PDF) (13.63 MB) 13.63 MB
Urania nr 3-4/1922 (wersja DjVu) (1.57 MB) 1.57 MB