Przejdź do treści
Urania nr 4/1925 (Uranja nr 4/1925)
Treść zeszytu:

Prof. M. Kamieński, Stulecie Obserwatorjum Warszawskiego, str. 69

M. Białęcki, Kamil Flammarion, str. 79

E. Rybka, Sposoby otrzymywania dokładnego czasu drogą radjotelegraficzną, str. 82

M. Łobanow, Instrukcja dla obserwacyj meteorów, str. 84

J. Wasiutyński, Obserwacje Słońca, str. 89

Kronika Astronomiczna, str. 92

Kronika T. M. A., str. 95

Bibljografja, str. 96

Lista nowych członków T. M. A., str. 96

Kalendarzyk astronomiczny, str. 97

Spis rzeczy No No 1-10 Uranji, str. 102

Załącznik Rozmiar
Urania nr 4/1925 (wersja PDF) 11.68 MB
Urania nr 4/1925 (wersja DjVu) 1.13 MB