Przejdź do treści

10 lat czasopisma dla nauczycieli "Science in School"

Science in School nr 35
Dostępny jest wiosenny numer czasopisma "Science in School". Kwartalnik świętuje przy tej okazji 10 lat swojego istnienia. Jest to bezpłatne czasopismo dla nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Często zawiera artykuły dotyczące astronomii i kosmosu.

Rocznicowy numer nosi oznaczenie "wiosna 2016" i numer 35. Zawarto w nim 13 artykułów poruszających zagadnienia z fizyki, astronomii, matematyki, chemii i biologii. Teksty stanowią inspirację dla nauczycieli do przeprowadzenia ciekawych zajęć dla uczniów, zarówno podczas lekcji, ja i zajęć pozaszkolnych.

W numerze znajdziemy kilka tematów związanych z kosmosem i astronomią. Jeden z artykułów przedstawia ćwiczenia dotyczące plam słonecznych na obracającym się dookoła swojej osi Słońcu. W innym jest propozycja pomiaru odległości do Księżyca z wykorzystaniem geometrii na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej. Aby dokonać pomiaru potrzebna jest współpraca pomiędzy szkołami w różnych krajach.

"Science in School" ma 56 stron i wielkość w formacie A4. Wydawcą jest EIROforum, czyli organizacja zrzeszająca międzyrządowe organizacje badawcze z Europy. Do EIROforum należą m.in. Europejskie Obserwatorium Południowe (ESO), Europejska Agencja Kosmiczna (ESA), a także CERN, Instytut Laue–Langevin (ILL), European XFEL Free-Electron Laser Facility, European Synchrotron Radiation Facility (ESRF), European Molecular Biology Laboratory (EMBL) oraz European Fusion Development Agreement (EFDA JET).

Czasopismo ukazuje się w języku angielskim i jest bezpłatne. Można zaprenumerować je w formie papierowej, albo pobierać cyfrowo jako plik PDF. Na stronie internetowej www.scienceinschool.org znajdują się tłumaczenia części artykułów na inne języki, w tym także na polski.

Więcej informacji:


Reklama