Przejdź do treści

Akademia Kaliska otwiera kierunek Lotnictwo i Kosmonautyka

Akademia Kaliska w kosmosie

Akademia Kaliska otrzymała zgodę Ministerstwa Edukacji i Nauki na utworzenie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku Lotnictwo i Kosmonautyka. Prace nad utworzeniem nowego kierunku poparła Polska Agencja Kosmiczna. I dodatkowo zobowiązała się do poprowadzenia przedmiotu wprowadzającego do zagadnień inżynierii kosmicznej i satelitarnej.

W dniu 27 czerwca br. na profilu Facebookowym Akademii Kaliskiej pojawiła się informacja o wyrażeniu zgody przez Ministra Edukacji i Nauki na utworzenie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku Lotnictwo i Kosmonautyka. Pomysł uruchomienia w Akademii Kaliskiej studiów o profilu lotniczo-kosmicznym bezpośrednio wynika z potrzeb lokalnych przedsiębiorców zrzeszonymi w Stowarzyszeniu Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego „Wielkopolski Klaster Lotniczy”, którzy w większości produkują elementy dla przemysłu lotniczego, m.in. silniki lotnicze.

Nowoczesne technologie stosowane w lotnictwie są szeroko wykorzystywane również w innych gałęziach przemysłu maszynowego, jak np. przemysł motoryzacyjny. Dlatego absolwenci nowego kierunku z łatwością znajdą pracę w przemyśle i będą dla pracodawców bardzo cennymi specjalistami – mówi dr inż. Antoni Niepokólczycki, dyrektor Instytutu Centrum Doskonałości Badań Kół Zębatych Akademii Kaliskiej. Kształceniem na nowym kierunku i jego programem interesują się oraz zgłosiły swoją gotowość do współpracy podczas jego realizacji, takie firmy jak: Pratt&Whitney Kalisz, WSK PZL Kalisz S.A., Meyer Tool Poland Sp. z o.o. w Kaliszu, Teknequip Kalisz Sp. z o.o. Ale to nie wszystko – powstaniem tego kierunku zainteresowany jest Aeroklub Ostrów Wielkopolski, który będzie mieć swój udział w procesie kształcenia w ramach nowego kierunku przyszłych pilotów oraz inżynierów mechaników naziemnej obsługi technicznej samolotów - dodaje Niepokólczycki.

Dodatkowo, działania zmierzające do uruchomienia kierunku lotnictwo i kosmonautyka poparła także Polska Agencja Kosmiczna.

Agencja wskazuje na dynamicznie rosnące potrzeby kształcenia na poziomie wyższym specjalistów w zakresie użytkowania przestrzeni kosmicznej, w szczególności inżynierii kosmicznej i satelitarnej. Agencja zaproponowała i zobowiązała się do poprowadzenia przedmiotu wprowadzającego do zagadnień inżynierii kosmicznej i satelitarnej. Dodatkowo zadeklarowała współpracę w organizacji praktyk i stażów studenckich w krajowych i zagranicznych ośrodkach przemysłu kosmicznego oraz w samej Agencji. Polska Agencja Kosmiczna spodziewa się, że wraz z rozwojem tego kierunku pojawi się możliwość podejmowania wspólnych inicjatyw o charakterze naukowo-badawczym. Będzie to nowość w skali regionu, ale w dłuższej perspektywie czasu bardzo potrzebna biorąc pod uwagę nieuchronność angażowania się światowych producentów lotniczych w technologie kosmiczne – podkreśla dr inż. Antoni Niepokólczycki.

Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego (AK) to najmłodsza akademia w Polsce, z najstarszego polskiego miasta czyli Kalisza. Powstała 1 września 2020 r. z przekształcenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, założonej 15 lipca 1999 r. W roku 2020 AK była jedyną państwową wyższą szkołą zawodową w Polsce, która miała prawo nadawania stopnia naukowego doktora w dwóch dyscyplinach.

W dniu 4 lutego br. Rada Miasta Kalisza jednogłośnie poparła utworzenie Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego. To inicjatywa rektora Akademii Kaliskiej, prof. dra hab. Andrzeja Wojtyły.

Źródło: Akademia Kaliska, POLSA, Kalisz Nasze Miasto

Oprac. Paweł Z. Grochowalski

 

Reklama