Przejdź do treści

Analiza sektora kosmicznego wybranych państw

Astronauta Aleksander Gerst na zewnątrz ISS

Polska Agencja Kosmiczna przygotowała raport dotyczący współpracy Polski w obszarze "space". Publikacja zawiera opis sektora kosmicznego wybranych dwunastu krajów, w tym w szczególności państw Europy Środkowo-Wschodniej i jest dostępna na stronie internetowej POLSA.

Najnowszy raport jest aktualizacją dokumentu z 2018 r. Rozszerzono i zaktualizowano dane dotyczące sektora kosmicznego Austrii, Belgii, Czech, Niemiec, Słowacji, Wielkiej Brytanii i Węgier. Dodatkowo dokonano analizy rynków kosmicznych Francji, Hiszpanii i Włoch – trzech z pięciu głównych graczy rynku kosmicznego w Europie. Ponadto publikacja została uzupełniona o rozdział dotyczący Stanów Zjednoczonych – globalnego lidera w kwestii eksploracji przestrzeni kosmicznej.

Obecnie najbardziej intensywną współpracę międzynarodową w obszarze "space" Polska realizuje z Belgią, Państwami Grupy Wyszehradzkiej oraz Ukrainą - wynika z raportu przygotowanego przez ekspertów Polskiej Agencji Kosmicznej „Analiza sektora kosmicznego wybranych państw”. Publikacja zawiera opis sektora kosmicznego wybranych dwunastu krajów, w tym w szczególności państw Europy Środkowo-Wschodniej.

Celem opracowania jest przybliżenie informacji na temat rynku kosmicznego Austrii, Belgii, Czech, Francji, Hiszpanii, Niemiec, Słowacji, Ukrainy, USA, Węgier, Wielkiej Brytanii i Włoch.

Każdy rozdział opisuje sektor kosmiczny jednego z państw według przyjętego schematu i zawiera m.in. informacje na temat struktury sektora, polityki kosmicznej, współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną (ESA) i Komisją Europejską (KE) oraz pozostałej współpracy bilateralnej. W niektórych przypadkach zawarto również̇ informacje o możliwym rozwoju współpracy z Polską.

Publikacja jest dostępna na stronie internetowej POLSA.

Źródło: Polska Agencja Kosmiczna

Oprac. Paweł Z. Grochowalski

Reklama