Przejdź do treści

Antyczny brązowy karzeł w naszym kosmicznym sąsiedztwie

Porównanie gwiazdy o niskiej masie, Jowisza oraz WISE1810.

Zespół astronomów potwierdził obecność ubogiego w metale brązowego karła w odległości 29 lat świetlnych od Słońca. Jego bliskość może sugerować, że we wczesnym okresie istnienia Drogi Mlecznej była tu nadwyżka tych obiektów. 

Badania przeprowadzone przez zespół astronomów potwierdziły obecność niezwykłego, ubogiego w metale brązowego karła w odległości mniejszej niż 30 lat świetlnych od Słońca. Jego bliskość może sugerować prawdopodobną nadwyżkę brązowych karłów we wczesnym okresie istnienia Drogi Mlecznej. Do badania wykorzystano kilka teleskopów znajdujących się w obserwatoriach Roque de Los Muchachos (La Palma) i Calar Alto (Almería). Wyniki zostały opublikowane w czasopiśmie Astronomy and Astrophysics.

W skali kosmicznej nasze bezpośrednie sąsiedztwo składa się z zaledwie kilkuset gwiazd i brązowych karłów z własnymi układami planetarnymi. W przeciwieństwie do gwiazd brązowe karły nie mają wystarczającej masy, aby podtrzymać syntezę jądrową wodoru, która jest źródłem energii gwiazd takich jak Słońce, więc z czasem znikają. Ze względu na ich niską jasność i energię są bardzo trudne do wykrycia. Jednak ich badanie jest niezbędne do zrozumienia procesów powstawania gwiazd i planet.

Zespół kierowany przez Nicolasa Lodieu z IAC przeprowadził szczegółowe badania obserwacyjne kandydata na ubogiego w metale brązowego karła odkrytego w 2020 r. Ten typ brązowego karła ma atmosferę złożoną z substancji takich jak azot i węgiel.

Najnowsze badania pokazały, że obiekt ten, nazwany WISE1810 (lub WISE J181005.5-101002.3) jest oddalony o zaledwie 29 lat świetlnych, a więc należałby do bezpośredniego sąsiedztwa Słońca. Badania ujawniły również, że ma on temperaturę powierzchniową wynoszącą zaledwie 525 oC, jasność 0,000001 Słońca oraz masę w reżimie brązowego karła.

Nowy brązowy karzeł ma bardzo osobliwe właściwości fotometryczne i spektroskopowe, które będą wymagały nowych badań. Żaden z obecnych modeli atmosferycznych nie może odtworzyć światła emitowanego przez ten osobliwy obiekt w szerokim zakresie długości fal – powiedział Lodieu.

Naukowcy nie mają wiedzy o obiekcie podobnym do tego. Nie widzimy śladów amoniaku i metanu przy długości bliskiej podczerwieni dedukując, że atmosfera ma około 3% składu chemicznego Słońca, ale z dużą niepewnością – wyjaśnia María Rosa Zapatero Osorio z Centro de Astrobiología (CSIC-INTA), współautorka pracy.

Jest to pierwszy przypadek potwierdzenia obecności takich niewyraźnych, ubogich w metale obiektów w naszej Galaktyce. WISE1810 to świat pary wodnej, ponieważ para wodna i wodór cząsteczkowy to jedyne silne cechy, jakie możemy dostrzec w widmowym rozkładzie energii obiektu – powiedział Eduardo L. Martín z IAC, również współautor pracy.

Po analizie obserwacji zespół ostatecznie ustalił, że WISE1810 jest najbliższym ubogim w metale brązowym karłem w sąsiedztwie Słońca. Większość tych obiektów o niskiej metaliczności uformowała się we wczesnym okresie istnienia naszej Galaktyki, więc obecność WISE1810 tak blisko Słońca może sugerować prawdopodobną nadwyżkę brązowych karłów powstałych we wczesnym okresie istnienia Drogi Mlecznej.

Przyszłe obserwacje mogą potwierdzić, że tego typu brązowe karły są bardziej powszechne niż sądziliśmy, co zmieni nasz pogląd na to, jak gwiazdy i brązowe karły formowały się we wczesnej Drodze Mlecznej – podsumowuje Lodieu.

 

Więcej informacji:

Źródło: IAC

Opracowanie: Agnieszka Nowak
 

Na ilustracji: Porównanie gwiazdy o niskiej masie, Jowisza oraz WISE1810. Źródło: Gabriel Pérez Díaz (IAC).

Reklama