Przejdź do treści

ARISS czeka na polskie szkoły - szansa na rozmowy z astronautami

Astronauta NASA, Gregory (Reid) Wiseman KF5LKT
Polskie szkoły mogą zgłaszać się do nowej edycji międzynarodowego projektu ARISS, który umożliwia przeprowadzenie rozmów pomiędzy uczniami, a astronautami znajdującymi się na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS). Rozmowy prowadzone są za pośrednictwem fal radiowych. Nabór trwa od lutego do kwietnia 2016 r.

Amateur Radio on International Space Station, czyli ARISS, jest projektem prowadzonym przez wolontariuszy. Celem jest łączność radioamatorska z astronautami i kosmonautami ze stacji orbitalnej. Projekt ma walory edukacyjne i jest skierowany do szkół z całego świata. Zgłaszać mogą się także szkoły Polski. Takie wydarzenie z pewnością jest dużą, niecodzienną atrakcją dla uczniów i może być wykorzystane do różnych działań edukacyjnych.

Amatorska łączność radiowa ze stacją ISS nie jest sprawą prostą, przede wszystkim dlatego, że obiekt ten szybko porusza się po niebie. Potrzebny jest odpowiedni sprzęt radioamatorski, ale szkoły nie muszą posiadać własnego. Wyręczą je w tym lokalni krótkofalowcy-wolontariusze. Można do nich trafić przy pomocy Polskiego Związku Krótkofalowców oraz Stowarzyszenie Krótkofalowców i Radioamatorów Delta, które zrzeszają osoby dysponujące odpowiednim sprzętem i posiadające stosowne doświadczenie.

Kontakt ze stacją ISS może zostać przeprowadzony na dwa sposoby. Stacja naziemna służąca do nawiązania łączności radiowej może być zorganizowana bezpośrednio w szkole. Z kolei drugi wariant to telemost pomiędzy szkołą, a jedną z dedykowanych stacji ARISS, które są rozmieszczone w różnych miejscach na świecie. Szkoła nie płaci za połączenie telefoniczne, ale powinna posiadać sprzęt umożliwiający prowadzenie telekonferencji.

Doświadczenia ubiegłych lat pokazują, że w ciągu roku na obszarze Europy możliwych jest od 20 do 30 szkolnych kontaktów z astronautami.W przypadku Polski do tej pory odbyło się 17 tego typu prób i wszystkie zakończyły się sukcesem. Pierwsza miała miejsce w 2004 roku. W kolejności ustanawiania połączeń były to szkoły z Gdyni, Warszawy, Katowic, Ostrowca Świętokrzyskiego, Płocka, Podgrodzia, Mikołowa, Gdańska, Żuromina, Wałbrzycha, Koła, Gdańska, Stobierna, Brzeźnicy, Ostrowa Wielkopolskiego, Nowogardu oraz Świętajna.

Zgłoszenia można nadsyłać do ARISS od 1 lutego do 30 kwietnia 2016 r. Aplikacje dotyczą rozmów, które będą przeprowadzone od lutego do czerwca 2017 r. Aby mieć szanse na akceptację wniosku, szkoła musi opracować projekt edukacyjny dla uczniów. Dokładne informacje o wymogach i sposobach zgłaszania udziału znajdują się na stronach ARISS pod adresami http://ariss.pzk.org.pl/ oraz http://www.ariss-eu.org/.

Organizowane są także konferencje ogólnopolskie dla nauczycieli i uczniów dotyczące projektu ARISS. Piąta z serii konferencji odbyła się w grudniu ubiegłego 2015 r. w Ostrowie Wielkopolskim. Udział w tych inicjatywach to także szansa na poznanie doświadczeń osób, które już wcześniej brały udział w łączności ze stacją ISS i pomoc w opracowywaniu wniosku przez szkołę.

Więcej informacji:

Na zdjęciu:
Astronauta NASA, Gregory (Reid) Wiseman KF5LKT, podczas radiowej rozmowy przez amatorską radiostację satelitarną, przez którą w drugiej połowie 2015 r. przeprowadził 14 szkolnych łączności ARISS ze szkołami w USA, Japonii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Malezji, Kuwejcie, Bułgarii i Kanadzie. Źródło: NASA.


Reklama