Przejdź do treści

Astronomia - nie tylko wielka przygoda intelektualna. Wykład on-line

Prof. Andrzej Strobel

Na facebookowym profilu Książnicy Kopernikańskiej (www.facebook.com/ksiaznicakopernikanska) wystąpi prof. Andrzej Strobel, który opowie m.in. o znaczeniu astronomii w życiu człowieka.

W powszechnej opinii astronomia uchodzi za dziedzinę mało praktyczną – mówi prof. Strobel. – Dawno przestała być potrzebna do ustalania dokładnego czasu, nie używa się jej już w nawigacji morskiej i lotniczej. A przedmiot jej badań - Wszechświat - jawi się jako odległy i całkowicie oderwany od codziennego życia. W dzisiejszych czasach astronomia stała się wyłącznie źródłem informacji na temat zjawisk występujących w kosmosie. Jednak wraz z rozwojem wiedzy coraz bardziej rozumiemy ścisły związek, jaki zachodzi między kosmosem i losem Ziemi, a zatem i uwarunkowaniami naszego istnienia. W tym ujęciu astronomia, jak żadna inna dziedzina, uzmysławia relacje człowieka ze światem, otoczeniem i przyrodą. Stała się wręcz podstawową wykładnią odpowiedzialnych postępowań dotyczących cywilizacji w globalnym wymiarze. Zdobyta wiedza astronomiczna leży u podstaw filozofii współczesnego człowieka i jest nieodłącznym elementem decydującym o jego życiu.

Andrzej Strobel jest emerytowanym profesorem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (Zakład Astrofizyki i Astronomii Gwiazdowej). Zajmuje się astronomią gwiazdową, w szczególności naszą Galaktyką. Współpracuje z prof. Jackiem Krełowskim. Jest doskonałym popularyzatorem astronomii, w Książnicy Kopernikańskiej opowiadał o Heweliuszu przy rekordowo wypełnionej sali i pokazywał starodruk z autografem astronoma. Jest także autorem zegara słonecznego na Placu Rapackiego (duża kula).  
Zajmuje się również historią astronomii, m.in. doprowadził do wydania ostatniej, dziesiątej księgi „Perspektyw” Witelona (o którym także mówił w toruńskiej Książnicy). Pochodzi z muzykującej rodziny (jego brat grał kiedyś w słynnym Duecie Gitar Klasycznych Alber-Strobel) i sam pięknie gra na gitarze.

Reklama