Przejdź do treści

Astronomia w konkursie „Projektanci edukacji”

Konkurs "Projektanci edukacji"

„Projektanci edukacji. Od pomysłu do projektu” to odświeżona odsłona „Projektu z klasą” czyli popularnego, ogólnopolskiego konkursu, w którym nagradzane są najciekawsze pomysły na projekty edukacyjne, w tym z fizyki i astronomii. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów wszystkich klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Dziesiąta edycja ogólnopolskiego konkursu pt. „Projektanci edukacji. Od pomysłu do projektu” ruszyła 1 października 2019 roku i Potrwa do 26 czerwca 2020 roku. Organizatorem wydarzenia jest wydawnictwo Nowa Era.

Konkurs ma nową nazwę (dziewięć wcześniejszych edycji funkcjonowało pod nazwą „Projekt z klasą”) i odświeżoną formułę. Do konkursu po raz pierwszy zaproszono nauczycieli i uczniów klas 1–3 szkoły podstawowej. Ponadto uproszczono procedury i formalności zgłoszeniowe, aby ułatwić udział wszystkim zainteresowanym.

Konkurs został podzielony na dwa etapy: w etapie jesiennym uczestnicy zgłaszają pomysły i przyznawane są nagrody, zaś w etapie wiosennym odbywa się realizacja nagrodzonych projektów i przyznawane są nagrody w kategoriach specjalnych.

„Projektanci edukacji” to inicjatywa, która nie narzuca żadnej określonej tematyki prac. W X edycji konkursu zgłoszono 166 projektów w klasach 13 szkoły podstawowej (SP), 507 projektów w klasach 48 SP oraz 214 projektów ze szkół ponadpodstawowych. Wśród nich znajduje się m.in. 31 projektów z fizyki i 27 z geografii, w których wyróżnić można projekty obejmujące astronomię czy robotykę.

W projektach geograficznych ciekawie zapowiadają się:

W projektach fizycznych warto zwrócić uwagę na:

A skoro jesteśmy przy Marii Skłodowskiej-Curie, to warto wspomnień o projekcie pt. Fizyka i chemia  łączy nas WIELKA NOBLISTKA, który zgłosiła Szkoła Podstawowa nr 12 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Katowicach. We wniosku pisząc, że „Rok 2020 ogłoszony został rokiem fizyki a odchodzący rok, to rok, w którym świętujemy 150-lecie układu okresowego. Obydwa wydarzenia w naszym odczuciu wspaniale łączy postać Marii Skłodowskiej-Curie”. Zdobyty grant uczniowie chcieliby wykorzystać na zorganizowanie Dnia Marii Skłodowskiej-Curie podczas, którego odbędzie się międzyszkolny konkurs „Międzygwiezdny pył”. Jego tematem przewodnim będzie postać polskiej noblistki oraz promieniotwórczość.

Głosowanie internautów rozpoczęło się 2 grudnia i potrwa do 13 grudnia 2019 roku. Można wziąć udział w głosowaniu na stronie konkursu. Codziennie można oddać jeden głos w każdej kategorii wiekowej.

Internauci spośród zgłoszonych prac konkursowych wyłonią piętnaście zwycięskich (po pięć w każdej kategorii wiekowej), które uzyskają kolejno największą liczbę głosów. Za każdy z piętnastu wybranych przez internautów projektów konkursowych (o największej liczbie prawidłowo zebranych głosów) zostanie wydana nagroda internautów – grant pieniężny w wysokości po tysiąc złotych.

Ogłoszenie wyników I etapu nastąpi 15 stycznia 2020 roku, po czym następnego dnia rozpocznie się II etap konkursu  realizacja projektów, która potrwa do 6 maja, zaś 20 maja zostaną ogłoszone wyniki II etapu.

Po zakończeniu II etapu konkursu Kapituła Konkursu wyłoni (łącznie) pięć zwycięskich prac konkursowych i przyzna każdej z nich nagrodę w postaci „Złotego Grantu” czyli dwóch tysięcy złotych.

Wszystkie nagrody w konkursie przyznane zarówno w ramach etapu I jak i etapu II zostaną wydane przez Organizatora na rzecz szkół, z których zostały zgłoszone zwycięskie prace konkursowe.

Udział w konkursie jest bezpłatny. Uczestnicy mają szansę zdobyć grant finansowy na realizację swojego projektu edukacyjnego. W tegorocznej edycji konkursu do zdobycia jest aż osiemdziesiąt grantów na łączną sumę 85 000 zł. Aby zapewnić wszystkim uczestnikom równe szanse, projekty oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych (szkoły podstawowe 13, szkoły podstawowe 48 i szkoły ponadpodstawowe). Wszystkie placówki biorące udział w konkursie otrzymują dyplomy uczestnictwa i zostają wpisane na listę Najlepiej ZaPROJEKTowanych Szkół w kraju i otrzymają certyfikaty „Dobrze zaPROJEKTowanej szkoły 2020 roku”. Z kolei nauczyciele – opiekunowie grup projektowych – otrzymają certyfikaty „PROJEKTant edukacji”. Wszyscy laureaci konkursu zostaną też uhonorowani imiennymi dyplomami.

Organizatorem konkursu oraz fundatorem nagród jest wydawnictwo „NOWA ERA” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Źródło: Projektanci Edukacji

Opracowanie: Paweł Z. Grochowalski

Reklama