Przejdź do treści

Pierwszy “gwiezdny kokon” poza Drogą Mleczną

Dane zebrane przez sieć radioteleskopów ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array) okazały się skarbnicą wiedzy na temat procesów związanych z powstawaniem gwiazd poza naszą Galaktyką.

Naukowcy z Japonii odkryli gęsty, gorący ośrodek pełen złożonych związków chemicznych, położony w bardzo bliskiej bliskiej galaktyce karłowatej. To pierwszy taki “gwiezdny kokon” dostrzeżony poza Drogą Mleczną.

Sieć radioteleskopów ALMA, stanowiąca obecnie największy interferometr radiowy na świecie, zaobserwowała gwiazdę ST11 w Wielkim Obłoku Magellana – niewielkiej galaktyce karłowatej krążącej wokół naszej Galaktyki i związanej z nią grawitacyjnie. Linie emisyjne wykryte w widmie tej gwiazdy dowodzą obecności gromadzącej się wokół niej otoczki z gęstego, silnie skoncentrowanego gazu cząsteczkowego.

Skład chemiczny tego gwiezdnego kokonu znacznie różni się od składu podobnych obiektów dostrzeżonych wcześniej w Drodze Mlecznej. Nic zresztą dziwnego - populacje gwiazd dominujące w Wielkim Obłoku Magellana są inne. To galaktyka nieregularna ze śladem struktury spiralnej. Leży w odległości około 50 kiloparseków od nas i charakteryzuje się m.in. obecnością wielu gromad kulistych w zarówno młodym, jak i starszym wieku. W jej kokonie gwiezdnym wykryto między innymi dwutlenek siarki, tlenek azotu i formaldehyd, jak również związki organiczne, w tym metanol. Autorzy artykułu wymieniają całą listę związków znalezionych w obszarze rozmiarów rzędu 0,1 parseka: CO, C17O, HCO+, H13CO+, H2CO, NO, SiO, H2CS, 33SO, 32SO2, 34SO2, 33SO2.

Takie odkrycie ma szansę pomóc astronomom w znalezieniu odpowiedzi na pytanie o to, w jaki sposób tak zwane prebiotyczne cząsteczki tworzą się w Kosmosie. Przywołuje też jeszcze jedno ważne pytanie: jak różnorodność chemiczna galaktyk wpływa na możliwe formy życia istniejące poza naszą Galaktyką?

Zdaniem kierownika badań, profesora Takashi Shimonishi z Uniwersytetu w Tohoku, odkrycie to sugeruje jednak przede wszystkim, że skład cząsteczkowy materii tworzącej gwiazdy i planety jest znacznie bardziej zróżnicowany niż zakładano.


Czytaj więcej:

Czym jest ALMA?

ALMA – strona oficjalna 

Oryginalny artykuł naukowy

O populacjach gwiazdowych w Uranii


Źródło: astronomy.com

Wielki Obłok Magellana w podczerwieni. Źródło: APOD.pl

Reklama