Przejdź do treści

Breakthrough Initiatives poprowadzi badania hipotetycznych biosygnatur na Wenus

Artystyczna wizja planety Proxima Centauri b

Breakthrough Initiatives, prywatny program kosmiczny założony przez inwestora naukowego i technologicznego oraz filantropa Jurija Milnera, najprawdopodobniej sfinansuje nowe badania nad możliwością występowania prostych form życia w chmurach Wenus. Inspiracją do nich jest ogłoszone niedawno odkrycie uważanej za potencjalną biosygnaturę fosfiny gazowej (fosforowodoru) w atmosferze tej planety.

Znany jest także zespół naukowy podejmujący się tych badań - będzie on składał się ze światowej klasy fizyków, astronomów, astrobiologów, chemików i inżynierów pracujących pod kierownictwem dr. Sary Seager, profesora nauk planetarnych, fizyki i inżynierii kosmicznej z Massachusetts Institute of Technology (MIT). Grupa zbada naukowe możliwości w zakresie występowania życia na Wenus i przeanalizuje techniczne wyzwania związane z ewentualną misją badawczą na tę planetę – ale tylko w przypadku, gdy zebrane wcześniej wnioski badawcze okażą się wystarczająco przekonujące.

Sensacyjny artykuł dr Jane Greaves z Cardiff University oraz dr Seager i ich współpracowników dowodzi na tę chwilę jedynie obecności fosfiny (PH3) w atmosferze Wenus. Związek ten wykryto tam na drodze analizy obserwacji wykonanych w paśmie milimetrowym przez anteny sieci ALMA w Chile i radioteleskop James Clerk Maxwell Telescope (JCMT) na Hawajach. Poziom fosfiny wykrywany w chmurach Wenus jest spory i całkowicie nieoczekiwany, mowa tu o gazie bardzo podatnym na rozpad m. in. pod wpływem promieniowania ultrafioletowego. Odkrycie sugeruje zatem, że na Wenus ma miejsce jakiś proces odpowiadający za stały dopływ wykrywalnych ilości tego związku – ale na tę chwilę nie wiadomo, jaki mógłby być to proces.

Wiadomo z kolei, że fosforowodór jest substancją chemiczną „biogenną”: jego próbki napotkane na Ziemi zostały wyprodukowane w procesach biologicznych lub procesach zapoczątkowywanych sztucznie przez człowieka, dodatkowo wymagających znacznych nakładów energii z zewnątrz. Choć dokładne biologiczne mechanizmy jego produkcji nie są jeszcze znane, zdają się one wiązać z rozkładem materii organicznej przez bakterie, przy czym gaz ten znajduje się w środowiskach beztlenowych, takich jak mokradła i bagna. Oczywiście wciąż może się też okazać, że obecność znaczących ilości fosfiny na Wenus jest wynikiem zachodzącego tam procesu nie związanego z życiem biologicznym, ale żaden taki proces na Ziemski nie został dotychczas poznany.

– Odkrycie fosfiny [na Wenus] jest ekscytujące – mówi S. Pete Worden, dyrektor wykonawczy Breakthrough Initiatives – Mamy coś, co może być biosygnaturą, i wiarygodną historię tego, jak ów związek się tam znalazł. Następnym krokiem jest wykonanie podstawowych badań niezbędnych do dokładnej analizy tych poszlak oraz rozważenie, w jaki sposób możemy potwierdzić tę możliwość występowania życia poza Ziemią.

– Znalezienie form życia w dowolnym miejscu poza Ziemią byłoby naprawdę doniosłym wydarzeniem – dodaje Yuri Milner, założyciel Breakthrough Initiatives – A jeśli istnieje duża szansa, że ​​znajdują się one tuż obok, na Wenus, zbadanie tej możliwości jest ważnym priorytetem dla naszej cywilizacji.

Breakthrough Initiatives to konsorcjum kosmicznych programów naukowych stawiających podstawowe pytania dotyczące obecności życia we Wszechświecie. W lipcu 2015 roku Yuri Milner wraz ze Stephenem Hawkingiem ogłosił uruchomienie wartego obecnie 100 milionów dolarów programu astronomicznego Breakthrough Listen, mającego na celu wznowienie wysiłków w kierunku poszukiwań pozaziemskiej inteligencji we Wszechświecie. Z kolei od kwietnia 2016 roku działa inicjatywa Breakthrough Starshot – program badawczo-inżynieryjny mający na celu opracowanie nowej technologii umożliwiającej bezzałogowe podróże międzygwiezdne. Nowy program Breakthrough Watch stawia sobie natomiast za cel opracowanie technologii mogących prowadzić do znalezienia dowodów na występowanie prostego życia na planetach podobnych do Ziemi, w naszym najbliższym, kosmicznym sąsiedztwie.

 

Czytaj więcej:


Źródło: Breakthrough Initiatives

Na zdjęciu: Artystyczna wizja planety Proxima Centauri b, możliwego celu misji sond programu Breakthrough Starshot.
Źródło: ESO/M. Kornmesser.

Reklama