Przejdź do treści

CBK PAN na liście rankingowej konkursu SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020

Covid-19

Komisja Europejska ogłosiła wyniki konkursu SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020 (Advancing knowledge for the clinical and public health response to the COVID-19 epidemic). Do finansowania zostało wybranych 17 projektów, angażujących 136 zespołów badawczych. Do konkursu aplikowało 11 polskich instytucji, a 4 z nich znalazły się na liście rankingowej, m.in. CBK PAN.

Konkurs SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020 został ogłoszony przez Komisję Europejską 30 stycznia 2020 r., z terminem składania wniosków do 12 lutego 2020 r.. Budżet konkursu, początkowo planowany na 10 mln euro, został zwiększony do 47,5 mln euro.

Do finansowania zostało wybranych 17 projektów, angażujących 136 zespołów badawczych. Prowadzone prace badawcze będą dotyczyć:

  • epidemiologii i zdrowia publicznego, w tym naszej gotowości i reagowania na epidemie,
  • szybkich testów diagnostycznych PoC,
  • nowych metod leczenia,
  • opracowania nowych szczepionek.

Pełna lista projektów.

Do tego konkursu aplikowało 11 polskich instytucji; 4 z nich znalazły się na liście rankingowej. Są to: Centrum Badań Kosmicznych PAN, Squadron Sp. z o.o. i Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej, w jednym projekcie HERoS (Health Emergency Response in Interconnected Systems) – koordynacja fińska.

Dodatkowo, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej uczestniczy w projekcie EXSCALATE4CoV (EXaSCale smArt pLatform Against paThogEns for CoronaVirus).

Są to bardzo dobre wyniki – stopień sukcesu polskich zespołów to ponad 36%, przy średniej unijnej 25%.

 

Źródło: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej

Reklama