Przejdź do treści

Dane satelitarne dla każdego – konferencja Sat4Envi

Dane satelitarne na wyciągnięcie ręki

Konferencja „Dane satelitarne dla każdego” odbędzie się w dniach 2 - 4 marca 2021 r. Jest to trzecia konferencja Sat4Envi, która zostanie zrealizowana w ramach projektu „System operacyjnego gromadzenia, udostępniania i promocji cyfrowej informacji satelitarnej o środowisku – Sat4Envi”.

Projekt „System operacyjnego gromadzenia udostępniania i promocji cyfrowej informacji satelitarnej o środowisku – Sat4Envi” nieuchronnie dobiega końca. Centrum Informacji Kryzysowej CBK PAN razem z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowym Instytutem Badawczym, Akademickim Centrum Komputerowym CYFRONET AGH oraz Polską Agencją Kosmiczną serdecznie zapraszają do udziału w ostatniej konferencji projektu "Dane satelitarne dla każdego", która odbędzie się w formule on-line.

Konferencja „Dane satelitarne dla każdego” odbędzie się w dniach 2 - 4 marca 2021 r. Pierwszy dzień zostanie poświęcony na podsumowanie rezultatów projektu oraz perspektywom wykorzystania ich na potrzeby użytkowników sektora publicznego.

Drugi dzień będzie dotyczył głównego produktu Sat4Envi – Systemu Obsługi Klienta SOK. Jest to Internetowy serwis udostępniający dane użytkownikom: służbom zarządzania kryzysowego, administracji publicznej i społeczeństwu. SOK to również platforma, dzięki której dane satelitarne środowiskowe i meteorologiczne, w tym z programu Copernicus, są dostępne dla każdego. Daje ona dostęp do danych i zdjęć satelitarnych potrzebnych w wielu gałęziach gospodarki. Widać na nich, m.in.: pyły w atmosferze, zachmurzenie, wyładowania, opady, chmury lodowe, opad śniegu czy zmrożenia na rzekach i jeziorach.

Podczas ostatniego dnia również zostaną poruszone tematy związane z Systemem Obsługi Klienta SOK ale z praktycznej perspektywy. Przykładowe zastosowania widoczne są w załączniku "Przykładowa zawartość portalu Sat4Envi".

Aby wziąć udział w konferencji należy wejść na stronę projektu lub otworzyć agendę konferencji, a następnie wybrać dzień. Zawarta tu ścieżka przekieruje bezpośrednio do spotkania. Udział w konferencji jest bezpłatny oraz nie wymaga rejestracji.

Projekt  ”System operacyjnego gromadzenia, udostępniania i promocji cyfrowej informacji satelitarnej o środowisku -Sat4Envi” jest projektem realizowanym przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Państwowy Instytut Badawczy we współpracy z Partnerami, którymi są: Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk, Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH oraz Polska Agencja Kosmiczna (PAK). Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Działanie 2.3, Podziałanie 2.3.1, w wysokości 17 903 900,00 pln. Środki pochodzą z budżetu środków europejskich (84.63%) i z budżetu państwa (15.37%)

Źródło: CIK CBK PAN

Oprac. Paweł Z. Grochowalski

Reklama