Przejdź do treści

ESA planuje demonstrację samolądującego człona rakiety THEMIS na rok 2023

ESA planuje demonstrację samolądującego człona rakiety THEMIS na rok 2023

ESA podejmuje pierwsze kroki w kierunku demonstracji lotu prototypu pierwszego stopnia rakiety wielokrotnego użytku o nazwie Themis na rok 2023.

Program Themis dostarczy cennych informacji na temat ekonomicznej wartości wielokrotnego używania pierwszego członu rakiety (podobnie jak w rakietach Falcon firmy SpaceX) i zweryfikuje technologie pod kątem potencjalnego zastosowania w przyszłych europejskich pojazdach nośnych.

Przygotowanie członu Themis opiera się na decyzjach podjętych w ramach programu Space19 +, dotyczących europejskich postępów w technologiach wielokrotnego użytku rakiet, oraz na bardziej elastycznym i podejściu do rozwoju, opartym na podnoszeniu efektywności ponoszonych kosztów.

W dniu 15 grudnia ESA podpisała umowę na „Wstępną fazę Themis” o wartości 33 mln euro z głównym wykonawcą ArianeGroup we Francji. Pierwsza faza wykonania obejmuje przygotowanie technologii pojazdu latającego, stanowiska testowego i próby statycznego odpalenia silnika w Vernon we Francji. Obejmuje ona również przygotowanie segmentu naziemnego w Centrum Kosmicznym Esrange w Kirunie w Szwecji, potrzebnego do pierwszych testów lotnych na niskie wysokości typu „hop” i wszelkich związanych z tym modyfikacji.

Celem tego programu jest ukończenie testów na wczesnym etapie cyklu rozwojowego. Pozwoli to osiągnąć technologiczne kamienie milowe, które przyspieszą rozwój i poprowadzą do rozwinięcia finalnej wersji technologii.

ArianeGroup i jej współpracownicy w Belgii, Szwajcarii, Francji i Szwecji oferują niezbędną wiedzę techniczną zdobytą dzięki opracowaniu europejskiego silnika nowej generacji Prometheus który będzie napędzał Themis.

Prometheus to bardzo wszechstronny silnik, który może zapewnić 1000 kN zmiennego ciągu i nadaje się do ponownego zapłonu, który jest wymagany do realizacji zadań członu Themis i jego wielokrotnego użytku. Prometheus jest silnikiem sterowanym przez komputer pokładowy, który zarządza jego pracą i monitoruje go w czasie rzeczywistym co stanowi kluczową funkcję umożliwiającą ponowne użycie.

Samolądujący człon rakiety Themis ma 30 m wysokości i 3,5 m średnicy. Ten jednostopniowy pojazd demonstracyjny mieści 130 ton ciekłego tlenu/metanu do zasilania trzech ustawionych równolegle silników Prometheus.

Testy w locie suborbitalnym zaplanowano na 2023 rok w europejskim porcie kosmicznym w Kourou w Gujanie Francuskiej.

 

Opracował: M. Bartoszewski

Źródło: esa.int

 

Na zdjęciu: Podpisywanie kontraktu przez ESA i Arianegroup.

©ESA – S. Corvaja

Reklama