Przejdź do treści

EUMETSAT rozbuduje pogodowe bazy danych dzięki CloudFerro

Ziemia z kosmosu

Europejska Organizacja Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT) podpisała umowę z polskim CloudFerro na wdrożenie i obsługę hybrydowej infrastruktury chmurowej – Cloud Computing Elasticity. Usługa ta będzie wspierała strategiczny cel organizacji, jakim jest zapewnienie użytkownikom łatwego i wysoce wydajnego dostępu do istniejących baz  danych, a także nowoczesnych usług przetwarzania danych w chmurze.

EUMETSAT to międzynarodowa organizacja zajmująca się satelitarnym monitorowaniem pogody, klimatu i środowiska. Organizacja zapewnia użytkownikom z sektora naukowego, rządowego i komercyjnego stały dostęp do aktualnych danych meteorologicznych, klimatycznych i oceanicznych. Z każdym rokiem satelity okołoziemskie gromadzą coraz więcej różnorodnych informacji o naszej planecie. Konieczne staje się więc stworzenie spójnych struktur, które uporządkują przechowywane informacje.

Nowa usługa Cloud Computing Elasticity zapewni organizacji i jej użytkownikom pełną elastyczność w zakresie mocy obliczeniowej dostosowanej do potrzeb budowanych przez nich aplikacji. Nowe rozwiązania będą bezproblemowo współpracować z istniejącymi już platformami usługowymi Big Data w EUMETSAT, zapewniając identyczne usługi wszystkim użytkownikom ze środowisk naukowych, instytucji publicznych oraz podmiotów komercyjnych. Oznacza to, że dostęp do danych z obserwacji satelitarnych i produktów meteorologicznych można będzie uzyskać za pośrednictwem jednej platformy.

Jako wiodący dostawca danych o pogodzie, klimacie i Ziemi, EUMETSAT buduje mocne fundamenty pod platformę ułatwiającą dostęp do tych danych i ich przetwarzanie. Cieszymy się na współpracę z CloudFerro, zaufanym partnerem, który od dwóch lat dostarcza wysokiej jakości usługi chmurowe w ramach naszego projektu WEkEO, konsekwentnie adresując rosnące wymagania i dostosowując świadczone usługi do szybko zmieniających się okoliczności. Wierzymy, że nowy projekt chmury przyniesie korzyści społeczności naszych użytkowników – mówi Graziano Mori, Kierownik Pionu Systemów Generycznych i Infrastruktury w EUMETSAT.

Infrastruktura chmury dostarczanej przez CloudFerro oferuje duże korzyści i może stać się prawdziwym przełomem w sposobie wykorzystania danych przez użytkowników EUMETSAT, ECMWF i państw członkowskich. Dzięki uzyskanej spójności i elastyczności będzie można zwiększyć dokładność pomiarów i lepiej zrozumieć wzorce przestrzenne, wpływające na zmiany klimatu Ziemi, co w efekcie przyniesie jego lepsze zrozumienie.

Jesteśmy dumni z tego, że tak prestiżowa instytucja jak EUMETSAT po raz kolejny obdarzyła nas zaufaniem, doceniając wysoką jakość dotychczas świadczonych przez nas usług. Teraz, już jako główny dostawca, CloudFerro będzie świadczyć usługi Elasticity wspierając inne usługi, które EUMETSAT oferuje dla swoich użytkowników, takie jak dostęp do danych, narzędzia do ich wyszukiwania, wizualizacji i dostosowania do potrzeb projektu. Biorąc pod uwagę nasze doświadczenie oraz specjalizację w technologii chmury dla danych satelitarnych, jesteśmy głęboko przekonani, że posiadamy wszelkie kompetencje i zasoby potrzebne do zaspokojenia stale rosnących wymagań specjalistycznych platform przetwarzania dużych zbiorów danych dla wiodących europejskich firm i instytucji – mówi Maciej Krzyżanowski, CEO CloudFerro.

Jak wynika z danych Eurostatu, Polska jest w ścisłej czołówce krajów Unii Europejskiej pod względem wzrostu liczby specjalistów od technologii informacyjnych ICT. Patrząc na ostatnie szacowania wielkości naszego rodzimego rynku IT można stwierdzić, że dość istotnie się od siebie różnią. Najczęściej wskazywaną wartością jest przedział między 70–85 mld zł. Patrząc na sumę przychodów firm (bez podmiotów mikro), sam sektor oprogramowania i usług IT stanowi ok. 2/3 całego rynku (ok. 55 mld zł). Ostatni raport Pekao wskazuje na silne nastawienie polskiej branży IT na eksport: ze sprzedaży zagranicznej pochodzi 40 proc. ogółu przychodów. Pieniądze europejskich organizacji przeznaczone na obsługę IT coraz częściej lądują w Polsce, a polskie IT zdobywa coraz większe zaufanie dużych, międzynarodowych graczy.

CloudFerro świadczy usługi chmury publicznej, prywatnej i hybrydowej oraz przechowywania danych big data zoptymalizowanych pod kątem przetwarzania danych z obserwacji Ziemi dla wielu renomowanych organizacji. Firmie zaufały wiodące europejskie organizacje i instytucje naukowe, w tym Europejska Agencja Kosmiczna (ESA), Europejska Organizacja Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych EUMETSAT, Europejskie Centrum Prognoz Średniego Zasięgu (ECMWF), Mercator Ocean International, Niemieckie Centrum Lotnicze (DLR), EGI. Jako dostawca usług chmurowych dla nowych projektów EUMETSAT, CloudFerro wniesie unikalny know-how zdobyty dzięki wieloletniemu doświadczeniu jako dostawca i operator platform z danymi obserwacji Ziemi, takich jak CREODIAS, CODE-DE, CDS i WEkEO.

Źródło: PlanetPartners

Oprac. Paweł Z. Grochowalski

 

Reklama