Przejdź do treści

Europejski satelita środowiskowy Sentinel-3B trafia na orbitę

W środowym starcie z kosmodromu Plesieck rakieta Rokot wyniosła na orbitę kolejnego satelitę środowiskowego programu Copernicus, kontrolowanego przez Komisję Europejską. Wysłany dziś Sentinel-3B dołączy do bliźniaczego statku Sentinel-3A. Razem na tej samej orbicie w separacji 140 stopni będą pobierać dane obserwacyjne z lądów i mórz naszej planety.

Rosyjska rakieta Rokot, która powoli kończy swoją 24-letnią służbę, wystartowała o 19:57 polskiego czasu. Lot rakiety przebiegł pomyśłnie. Satelita po dwóch odpaleniach górnego stopnia Briz znalazł się na docelowej orbicie heliosynchronicznej o wysokości 815 km. Po godzinie i 20 minutach nastąpiła udana separacja satelity z rakietą.

O ładunku


Sentinel-3B to już 7. satelita programu Copernicus. Do flotylli tego systemu należą:

  • Sentinel-1A (2014) i Sentinel-1B (2016) dostarczają całodobowych danych radarowych
  • Sentinel-2A (2015) i Sentinel-2B (2017) dostarczają obrazów wysokiej rozdzielczości dla lądów i lądowych zbiorników wodnych.
  • Sentinel-3A (2016) dostarcza informacji o temperaturze lądu i oceanów oraz danych topograficznych.
  • Sentinel-5P (2017) dostarcza danych o stanie powietrza na świecie

Sentinele-3 to do tej pory najbardziej skomplikowane satelity programu Copernicus. Na ich pokładzie zamontowano kilka urządzeń do zbierania danych z ziemskich lądów i oceanów.

Na Sentinelach-3 umieszczono dwa przyrządy obrazujące. Ocean and Land Color Imager to wyposażone w pięć kamer urządzenie, pokrywające 21 różnych zakresów spektralnych. Dane z urządzenia dostarczą dokładnych kolorowych obrazów Ziemi, pomogą w detekcji pożarów, ocenie wegetacji roślin i ustaleniu składu aerozolów w atmosferze i wysokości wierzchołków chmur (przydatne w modelach prognozowania pogody).

Drugim instrumentem obrazującym jest Sea and Land Surface Temperature Radiometer. To urządzenie pokrywa odbiór światła w zakresie podczerwonym i dane z niego pozwolą zmierzyć temperaturę powierzchni lądowych i morskich.

Oprócz sprzętu obrazującego na satelitach Sentinel-3 znajduje się też para instrumentów topograficznych. Na satelicie zamontowano radar z syntetyczną aperturą do pomiaru wysokości fal morskich i topografii terenu. Pakiet urządzeń pomiarowych satelity dopełnia radiometr mikrofalowy to pomiaru naturalnej mikrofalowej emisji naszej planety.

Sentinel-3B, podobnie jak jego bliźniak, został zbudowany przez firmę Thales Alenia. 

O programie Copernicus


Copernicus to największa na świecie sieć satelitów przeznaczonych do pomiarów środowiska naszej planety. Jest to wspólny projekt Komisji Europejskiej, Europejskiej Agencji Kosmicznej oraz Europejskiej Organizacji Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych Eumetsat. Jest to jedyny taki na świecie program, integrujący różnego rodzaju dane gromadzone przez wiele satelitów.

Przeczytaj teżDane z satelitów Sentinel wykorzystane w polskim projekcie Sat4Envi

Docelowo w ramach programu planuje się wysłać 10 różnych typów satelitów, a cały program ma do 2020 roku kosztować niemal 7 miliardów Euro. Dane będące produktem programu są wykorzystywane w wielu dziedzinach: nauce, prognozowaniu pogody czy monitoringu środowiska. Dane te pomagają w planowaniu działań rządów europejskich państw zaangażowanych w program.

Podsumowanie
 

Do startu Sentinela-3B użyto rosyjskiego przerobionego pocisku balistycznego, nazwanego Rokot. Rakieta ta jako pierwsza poleciała w ramach misji kosmicznej w 1990 roku. Trzystopniowy system na paliwo hipergoliczne przeprowadził dzisiaj swój ostatni komercyjny start. Prawdopodobnie jeszcze w tym roku Rosjanie wykorzystają rakietę trzy razy do lotów rządowych misji, a potem jej program zostanie oficjalnie zakończony.

Więcej informacji:

Na zdjęciu: Rakieta Rokot startująca z kosmodromu w Plesiecku z drugim satelitą Sentinel-3. Źródło: ESA.

Reklama