Przejdź do treści

Finał konkursu „Robotyka i Kosmos”

Robotic Team Grudziądz - Konkurs „Robotyka i Kosmos”

18 grudnia 2020 odbędzie się finał konkursu „Robotyka i Kosmos”. Konkurs ma celu pobudzenie młodych ludzi do kreatywnego myślenia i myślenia inżynierskiego, od koncepcji przez kosztorys po realizację urządzenia/systemu mechatronicznego z zakresu technologii kosmicznej. Wydarzenie odbędzie się online na profilu Koła Naukowego Mechatroniczno Robotycznego ZST w Grudziądzu.

Konkurs „Robotyka i Kosmos” wystartował 18 listopada 2020 r. Jego organizatorem jest Zespół Szkół Technicznych imienia Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Grudziądzu w osobie Marcina Jabłońskiego – nauczyciela przedmiotów elektrycznych, elektronicznych i mechatronicznych oraz opiekuna Koła Naukowego Mechatroniczno Robotycznego #RoboticTeamGrudziądz.

Pomysł na zrealizowanie konkursu dla uczniów ZST w Grudziądzu zrodził się ze względu na trwającą pandemię. W warunkach tradycyjnej nauki pomysły uczniów są przedstawiane i dyskutowane na forum naszego koła robotycznego #RoboticTeamGrudziądz, a następnie wspólnymi siłami oraz przy pomocy zaprzyjaźnionych firm realizujemy najciekawszy projekt. W obecnym czasie nie mamy takiej sposobności. Aby kontynuować nasze prace w zakresie robotyki, postanowiłem nadać temu wydarzeniu nieco inny charakter, tak jak w innej sytuacji zostaliśmy wszyscy postawieni w roku 2020. Konkurs ma na celu pobudzenie młodych ludzi do kreatywnego myślenia i myślenia inżynierskiego, od koncepcji przez kosztorys po realizację urządzenia/systemu mechatronicznego z zakresu technologii kosmicznej – powiedział Marcin Jabłoński.

W konkursie mogą wziąć udział tylko uczniowie Zespołu Szkół Technicznych (ZST) w Grudziądzu, którzy tworzą grupy projektowe. Każda z grup może liczyć 4 lub maksymalnie 5 osób i może składać się z uczniów z różnych klas ZST. Dodatkowo można zgłosić tylko jeden projekt z zakresu technologii kosmicznej na grupę, który zawiera koncepcję, model, opis, charakterystykę i kosztorys urządzenia/systemu mechatronicznego.

Wykonanie projektu musi być możliwe do zrealizowania w warunkach szkolnej pracowni/warsztatu, a prace projektowe powinny być wykonane w programach omawianych podczas zajęć robotycznych #RoboticTeamGrudziądz (AutoDesk Fusion360, AutoDesk Eagle, Arduino itp.).

Każda z grup biorących udział w konkursie musi stworzyć prezentację multimedialną z wykonanej przez siebie pracy projektowej wraz z kosztorysem jej wykonania. Na prezentację projektów przewidziano czas od 5 do 10 minut dla każdej z grup.

Finał konkursu odbędzie się 18 grudnia w formie on-line na szkolnej platformie MSTeams. Komisja oceniającą w składzie:

 • Marcin Jabłoński – przedmioty mechatroniczno-elektryczne,
 • Barbara Mańska-Borowska – przedmioty humanistyczne,
 • Artur Kalbarczyk – przedmioty mechatroniczno-elektroniczne,
 • Grzegorz Rycyk – przedmioty fizyka i astronomia,
 • Damian Stanio – przedmioty mechatroniczno-informatycze,
 • Dawid Ziółkowski – student II roku Mechaniki i Budowy Maszyn UTP Bydgoszcz, absolwent ZST-2019

oprócz wysłuchania i obejrzenia prezentacji może przeprowadzić rozmowę z grupą na temat ich pracy w celu doprecyzowania oceny.

Grupa, która otrzyma najlepszą ocenę swojego projektu może liczyć na wsparcie finansowe na jego realizację. Projekty zgłaszane do konkursu po jego zakończeniu wraz z przyznaną punktacją zostaną umieszczone na fanpage KN Mechatroniczno Robotyczne #RoboticTeamGrudziądz.

Konkurs „Robotyka i Kosmos” realizowany jest w ramach projektu Centrum Mistrzostwa Informatycznego, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020.

Partnerem konkursu jest Analog Astronaut Training Centre (AATC), które przygotowało nagrodę specjalną dla zwycięzców konkursu, czyli tygodniowy pobyt w analogowej bazie marsjańskiej w dniach 1-8 lipca 2021. AATC jest właścicielem prywatnego laboratorium, którego celem jest symulowanie kosmicznego środowiska, w którym są przeprowadzane eksperymenty naukowe koncentrujące się na kosmicznej biologii i medycynie. Firma specjalizuje się w trenowaniu uczniów, studentów, naukowców, inżynierów, a także przyszłych astronautów i entuzjastów kosmosu i organizując szereg specjalistycznych szkoleń. Dyrektorem projektów naukowych w Analog Astronaut Training Center jest dr Agata Kołodziejczyk.

Patronat honorowy nad konkursem sprawuje Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii. Natomiast patronat medialny nad konkursem sprawuje czasopismo i portal Urania – Postępy Astronomii.

Kilka słów o KN Mechatroniczno Robotycznym #RoboticTeamGrudziądz

#RoboticTeamGrudziądz to Koło Naukowe działające w Zespole Szkół Technicznych w Grudziądzu, które skupia miłośników robotyki i mechatroniki. Opiekunem i założycielem Koła jest Marcin Jabłoński (nauczyciel przedmiotów zawodowych w ZST). Oficjalnie Koło rozpoczęło działalność we wrześniu 2016, formalizując tym samym swoje wcześniejsze zajęcia pozalekcyjne w dziedzinie robotyki i mechatroniki. Członkami koła są uczniowie ZST w Grudziądzu, którzy na zajęciach pozalekcyjnych zajmują się:

 • projektowaniem i wydrukiem 3D,
 • budową autonomicznych pojazdów miniSumo,
 • budową konstrukcji robotycznych Freestyle,
 • programowaniem sterowników,
 • programowaniem Arduino i Android,
 • wyjazdami na turnieje i targi.


Flagowym projektem Koła było i jest budowanie autonomicznych robotów walczących klasy miniSUMO, w której to konkurencji członkowie koła odnoszą sukcesy na turniejach w Polsce i zagranicą. Wyjeżdżają także na konkursy i wystawy robotycznye w kraju (Bydgoszcz, Gdańsk, Łódź, Warszawa, Kraków i Wrocław) oraz za granicą (Praga, Berlin). W 2017 r. członkowie koła zdobyli pierwszy srebrny medal (UTP Bydgoszcz). Rok 2018 to 1 i 3 miejsce na turnieju międzynarodowym RoboticDay w Pradze oraz miejsca 1, 2 i 4. w kategorii miniSUMO, ponadto 1 i 2 miejsce podczas Wojen Robotów miniSUMO w bydgoskim UTP plus nagroda specjalna JM Rektora UTP za najliczniejszy udział w turniejach przez 10 lat.

Rok 2018 to także początek zmagań w nowej kategorii – FreeStyle (w Pradze Koło zdobyło 1 nagrodę Jury za projekt M&M-Bot-Lab) oraz szkolenie w „Euro-Space-Centre” w belgijskim Redu związane z tematyką kosmiczną.

W 2019 roku członkowie Koła dostali się do krajowych półfinałów CanSat, w Bydgoszczy zdobyli wszystkie miejsca w finale. Podczas RoboticDay 2019 w zmaganiach finałowych z Instanbułem uczniowie zdobyli 3 miejsce w miniSUMO.Rok 2019 to także odwiedziny na „MakerFair” w Berlinie, gdzie udało się nawiązać kontakty z robotykami z Europy oraz z polskimi firmami, z którymi Koło od tego czasu współpracuje.

Przełom lat 2019/2020 to, oprócz przygotowań do miniSUMO, dwa poważne projekty realizowane jednocześnie:

 • Projekt i budowa autonomicznego habitatu dla roślin #FloraHab – 4miejsce na OMSA-2020,
 • Projekt i budowa łazika księżycowego #miniLUNARover – projekt edukacyjny dla uczniów.


Ponieważ pandemia COVID-19 spowodowała odwołanie wszystkich turniejów robotycznych, od kwietnia 2020 członkowie Koła włączyli się w akcję produkcji przyłbic ochronnych antyCOVID-19 w ramach akcji: „Zespół Szkół Technicznych #RoboticTeamGrudziądz w walce z COVID19 (wsparcie lokalnych służb)”.

Bardzo często zajęcia dla młodszych roczników ZST w postaci wykładów prowadzą byli członkowie koła (studenci i inżynierowie).

Koło pozyskuje fundusze do działalności od lokalnych grudziądzkich firm. Dzięki nim może  kupować części, pokryć koszty wyjazdów na turnieje czy przeprowadzić adaptację pomieszczeń szkolnych na cele Warsztatu Mechatronicznego czy obecnie tworzonego Warsztatu Wydruku 3D i miniCNC oraz zakupić do nich wyposażenie.

Źródło: Marcin Jabłoński/#RoboticTeamGrudziądz

Opracował: Paweł Z. Grochowalski

Reklama