Przejdź do treści

Gratka dla miłośników astronomii

P.Maksym

17 kwietnia o godz. 02.21:46 UT nastąpi zjawisko zakrycia gwiazdy UCAC2 26033679 (11,4m) przez obiekt typu TNO o nazwie (50000) Quaoar.

Szczegóły tutaj (plik pdf).

Na rysunku: Pas zakrycia został podzielony na odcinki reprezentujące kolejne minuty zjawiska przewidziane w efemerydzie.

Elipsa zakreślona na grafice reprezentuje niepewność (1 σ), a jej duża wartość wynika w tym przypadku głównie z niedokładności orbity ciała. W związku z tym podany w efemerydzie czas zjawiska należy traktować orientacyjnie.

 

Źródło: Paweł Maksym

Na ilustracji: Artystyczna wizja gwiazdy HIP 11952 i jej dwóch planet – gazowych olbrzymów. Układ ten jest niezwykły, bowiem macierzysta gwiazda jest bardzo wiekowa i wykazuje znikomą metaliczność. Źródła: Timotheos Samartzidis

(Tekst ukazał się pierwotnie w serwisie Orion, którego zasoby zostały włączone do portalu Urania)

Reklama