Przejdź do treści

Interdyscyplinarny Konkurs Wiedzy o Mikołaju Koperniku dla uczniów: zgłoszenia do 3 listopada

Organizatorzy konkursu-baner

W związku z 550. rocznicą urodzin Mikołaja Kopernika został ogłoszony Ogólnopolski Konkurs wiedzy nt. nauk związanych z życiem i osiągnięciami Mikołaja Kopernika dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w roku szkolnym 2022/2023. Konkurs jest trzyetapowy (etapy szkolny, wojewódzki i centralny).

Zadania konkursowe na każdym etapie zawierają, oprócz pytań dotyczących życia i osiągnięć Mikołaja Kopernika oraz historii jego epoki, także pytania z zakresu astronomii (obejmujące m.in. treści nauczane w ramach fizyki, geografii i matematyki) oraz ekonomii.

Większość wymagań I etapu (w szkole) mieści się w podstawach programowych wymienionych przedmiotów odpowiednich stopni edukacji, a dodatkowo obejmuje proste pytania zakresu życiorysu Kopernika i elementarnej wiedzy o niebie (gwiazdozbiory, gwiazdy, planety). Dla uczestników zakwalifikowanych do II i III etapu podana jest literatura i źródła, w tym dostępne na tym portalu archiwalne numery „Uranii  Postępów Astronomii” (https://www.urania.edu.pl/zasoby/archiwum-uranii.html) oraz odcinki serialu Astronarium.

Na etapie wojewódzkim uczestnicy dodatkowo samodzielnie wykonują zadanie obserwacyjne, a na etapie centralnym dodatkowo rozwiązują zadania pod kopułą planetarium i przedstawiają (w przypadku szkół ponadpodstawowych) własny projekt promocji odkryć Kopernika. 3 listopada 2022 roku mija termin zgłaszania szkół do tego konkursu. Informacje o konkursie wraz z regulaminem i formularzem zgłoszenia znajdują się na stronie. Informacje o konkursie można znaleźć także na stronie Urzędu Miasta Torunia i stronach wszystkich kuratoriów oświaty.

Dla laureatów konkursu przewidziano wartościowe nagrody ufundowane przez organizatorów – Urząd Miasta Torunia i Kuratorium Oświaty w Toruniu – oraz sprawujących patronat honorowy Ministra Edukacji i Nauki oraz Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego.

Patronat medialny nad konkursem objęły „Urania – Postępy Astronomii” oraz TVP Nauka. Organizatorów Konkursu wspomaga współpracujące z nimi Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii Oddział w Toruniu.

 

Czytaj więcej

 

Źródło: PTMA / gov.pl

Ilustracja: Organizatorzy konkursu

Reklama