Przejdź do treści

Izdebska Ostoja Ciemnego Nieba nabiera realnych kształtów

Europa w nocy widziana z kosmosu. Źródło: NASA

W listopadzie 2013 roku Tomasz Zaraś, członek poznańskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii, wystąpił z pomysłem stworzenia Ostoi Ciemnego Nieba w Izdebnie, w gminie Sieraków, powiat międzychodzki (Wielkopolska). Pisaliśmy o tym w artykule pt. „Izdebska Ostoja Ciemnego Nieba”.

O dalszych pracach nad pomysłem można było dowiedzieć się w wywiadzie z Tomaszem Zarasiem pt. Co dalej z Izdebską Ostoją Ciemnego Nieba?, który ukazał się na serwisie edukacyjnym PTA Orion 31 stycznia br.

Kolejne miesiące przyniosły nowe wydarzenia, które pozwalają wierzyć, że Izdebska Ostoja Ciemnego Nieba powstanie już niedługo. Działania Tomasza Zarasia przynoszą wymierne efekty. Coraz więcej osób jest „zarażonych” ideą Ciemnego Nieba oraz astroturystyki. Tomasz Zaraś po konsultacjach z sołtysem Izdebna p. Krystyną Araszkiewicz, sporządził pismo dotyczące projektu Izdebskiej Ostoi Ciemnego Nieba. Zostało ono zatwierdzone i podpisane przez Radę Sołecką, panią sołtys oraz samego autora projektu. Rozwiewało ono ostatnie wątpliwości, co do utworzenia Ostoi Ciemnego Nieba w Izdebnie oraz odpowiadało na ostatnie pytania. Podobny dokument, po namowie p. Zarasia, sporządził także kierownik Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Chalinie, p. Jarosław Śmierzchalski, który bardzo zapalił się do stworzenia ostoi ciemnego nieba w swojej okolicy.

25 marca br. na posiedzeniu Rady Miasta i Gminy Sieraków radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały o utworzeniu Ostoi Ciemnego Nieba oraz przegłosowali następującą deklarację: „Deklaracja dotycząca podejmowania działań mających na celu rozwój astroturystyki i astronomii obserwacyjnej, utworzenia Ostoi Ciemnego Nieba oraz redukcji zanieczyszczenia sztucznym światłem i ochrony ciemnego nieba na terenie gminy Sieraków”.
Jak napisał p. Zaraś: „dzień ten już na trwałe zapisze się w historii rozwoju astronomii w tym regionie oraz zapoczątkował ochronę pięknego, pełnego gwiazd nieba na terenie Izdebna i Chalina, a kto wie, może w późniejszym okresie i całej Gminy Sieraków?”.

Działania p. Zarasia oraz wszystkich osób, które zaraził swoim entuzjazmem, znajdują kolejnych naśladowców. Podobne kroki podjęto już na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego. Mieszkające tam osoby pragną stworzyć swoją własną strefę ochrony ciemnego nieba.

Ale to nie koniec dobrych wiadomości. Otóż na terenie Gminy Sieraków pojawiła się wola zainicjowania pierwszego gospodarstwa astroturystycznego w sołectwie Lutom. Ponadto – jak to zapowiedział dr Arkadiusz Świderski (zastępca burmistrza Gminy Sieraków) – już niedługo w Izdebnie pojawią się pierwsze nowe oprawy lamp oraz wkrótce zostanie podpisane porozumienie z działaczami Programu Ciemne Niebo. Ponadto Tomasz Zaraś oraz cały zespół Przeźmierowskiego Obserwatorium Astronomicznego zobowiązali się, że z całych sił będą promowali Ciemne Niebo oraz popularyzowali astronomię, ze szczególnym uwzględnieniem regionu sierakowskiego (powiat międzychodzki, Wielkopolska).

Idea Ostoi Ciemnego Nieba w Izdebnie wyszła już daleko poza Izdebno i okolice. Pan Janusz Wiland, Prezes Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii o/Warszawa oraz członek Zarządu Głównego PTMA na spotkaniu Zarządu w Krakowie w dniu 29 marca,  przedstawił działania, jakie były prowadzone wokół inicjatywy Izdebskiej Ostoi Ciemnego Nieba. Zarząd PTMA poparł działania w Izdebnie i podziękował za zaangażowanie i zrozumienie dla projektu ochrony Ciemnego Nieba.

Podsumowując ostatnie wydarzenia wokół Izdebskiej Ostoi Ciemnego Nieba zacytuję Tomasza Zarasia: „Nasze działania oraz ich pozytywne zakończenie, jest z pewnością dobrym przykładem oraz dowodem na to, że warto być wytrwałym w dążeniu do celu i nie poddawać się,  pomimo napotykania trudności. Jednego obaj byliśmy pewni [z p. A. Świderskim], że teraz wszystko tak naprawdę dopiero się zaczęło i że czeka nas jeszcze bardzo wiele pracy!”
 

Źródło: Paweł Z. Grochowalski (Tekst powstał na podstawie materiałów przesłanych przez p. Tomasza Zarasia)

Na zdjęciu: Europa w nocy widziana z kosmosu. Źródło: NASA. Organizacja International Dark-Sky Association (IDA) powstała w 1988. Jej celem jest uświadamianie i walka z rosnącym problemem zanieczyszczenia światłem.

(Tekst ukazał się pierwotnie w Serwisie edukacyjnym PTA Orion, którego zasoby zostały włączone do portalu Urania)

Reklama