Przejdź do treści

Jak rozwiązać prawnie kwestię górnictwa w kosmosie?

Obszary geologiczne na modelu planetoidy Westa
Czy KGHM lub inne polskie firmy będą kiedyś posiadały kopalnie w kosmosie? Serwis „Prawo i Kosmos” zwrócił uwagę na problem prawny związany z wydobyciem surowców ze złóż pozaziemskich. Czyją własnością jest kopalina wydobyta z takiego złoża? Na razie nikt nie prowadzi prac wydobywczych na planetoidach, czy na Księżycu, ale nie można tego wykluczyć w perspektywie kolejnej dekady.

Aby firmy mogły przygotować się do kosmicznych inwestycji, potrzebne są m.in. odpowiednie rozwiązana prawne regulujące sytuację, zarówno na szczeblu międzynarodowym, jak i krajowym. W Polsce brak ustawodawstwa w tym zakresie. Na pewno problem wymaga szerszego spojrzenia z perspektywy traktatów międzynarodowych, ale mimo tego niektóre kraje zaczęły wprowadzać własne przepisy w tej dziedzinie.

„Stany Zjednoczone ustanowiły pod koniec 2015 r. 'precedens ustawodawczy' w zakresie tzw. kosmicznego górnictwa. Przyjęły akt prawny, na którym wzorowaliśmy się w trakcie prac nad naszym projektem ustawy. W Europie również podjęto kroki legislacyjne w tym kierunku. Mowa o Luksemburgu. Trwa spór, czy takie przepisy są zgodne m.in. z art. II tzw. Traktatu o Przestrzeni Kosmicznej. Trudno jednoznacznie wskazać jak się on zakończy. W tym kontekście warto przynajmniej rozpocząć w Polsce dyskusję nad prawnymi kwestiami, dotyczącymi kosmicznego górnictwa" tłumaczy mgr Mariusz Kłoda, doktorant prawa na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu.

Serwis Prawo i Kosmos przygotował propozycję projektu polskiej ustawy, aby zapoczątkować w naszym kraju szerszą dyskusję nad tym problemem, która być może doprowadzi do przyjęcia odpowiednich przepisów przez parlament.

We wstępie do propozycji czytamy:
“Świat” (np. USA, zob. H.R.2262-U.S. Commercial Space Launch Competitiveness Act, title IV - Space Resource Exploration and Utilization Act of 2015) pracuje nad odpowiednimi regulacjami prawnymi, które miałyby umożliwić komercyjne wydobywanie szeroko rozumianych surowców ze złóż pozaziemskich. Z uwagi na fakt, iż polski ustawodawca wydaje się nie dostrzegać tego zjawiska, przygotowaliśmy własny projekt ustawy. Dotyczy on kwestii nabycia własności kopaliny, wydobytej z pozaziemskiego złoża kopaliny. Zdajemy sobie sprawę z tego, że jest to tylko część problematyki związanej z tzw. kosmicznym górnictwem. Niemniej (wg nas), ma ona znaczenie kluczowe dla całego zjawiska. Poniższy projekt ma przede wszystkim prowokować do dyskusji.

Więcej informacji:

Źródło: Prawo i Kosmos

Na ilustracji:
Ekran z internetowego narzędzia Vesta Trek udostępnionego przez NASA. Oznaczono różne obszary geologiczne na trójwymiarowym modelu planetoidy Westa. Źródło: NASA

Reklama