Przejdź do treści

Jeszcze więcej planet w Hiadach

Kilka tygodni temu pojawiły się doniesienia o planecie wielkości Neptuna odkrytej wokół gwiazdy należącej do gromady otwartej Hiady. Nowo opublikowane badania ujawniają jednak, że w nowym układzie może być jeszcze więcej planet!

Naukowcy zajmujący się planetami pozasłonecznymi są szczególnie zainteresowani planetami towarzyszącymi bardzo różnym typom gwiazd: tym młodszym, tym starszym, a także tym należącym do gromad. W takich poszukiwaniach doskonale sprawdza się Kosmiczny Teleskop Keplera.

Przedstawiono właśnie wyniki dwóch różnych badań wykorzystujących dane Keplera K2. Chodzi o odkrycia związane z dużą egzoplanetą okrążającą gwiazdę EPIC 247589423 leżącą w gromadzie otwartej Hiady. Ta pobliska gromada liczy sobie zaledwie 800 milionów lat. Drugi z projektów badawczych, autorstwa Andrew Manna z Uniwersytetu w Austin, Texas at Austin, doczekał się niezależnej publikacji w tym tygodniu. Zaprezentowano w nieco inny wynik: astronomowie wykryli obecność nie jednej, ale aż trzech egzoplanet krążących wokół EPIC 247589423.

Zdjęcie: Gromada otwarta Hiady.
Źródło: NASA/ESA/STScI

Mann i jego współpracownicy przeszukali krzywe zmian blasku młodych gwiazd w ramach przeglądu ZEIT (Zodiacal Exoplanets in Time). Korzystając z tych danych zdołali zidentyfikować obecność trzech planet w systemie EPIC 247589423:

  •   planety zbliżonej rozmiarami do Ziemi, z okresem obrotu wokół własnej osi rzędu 8.0 ziemskiego dnia,
  •   odkrytej już wcześniej planety podobnej pod względem rozmiarów do Neptuna, z okresem obrotu równym 17 dni,
  •   "super Ziemi" o promieniu rzędu ~1.5 promienia Ziemi i okresem rotacji równym ~26 dni.

Najmniejsza z tych planet należy do najmłodszych planet wielkości Ziemi, jakie kiedykolwiek odkryto. Być może więc to kosmiczne znalezisko pozwoli naukowcom przyjrzeć się bliżej historii i ewolucji planet podobnych do Ziemi. Dodatkowo ciekawe jest to, że planety zdają się okrążać gwiazdę, która jak na swój młody wiek jest wyjątkowo jasna i spokojna. Pozwala to na dość precyzyjne wyznaczanie prędkości radialnych w celu określenia dokładnych mas poszczególnych składników jej układu, dając wyjątkową okazję do szczegółowego zbadania właściwości młodych planet.


Czytaj więcej:

Źródło: Sky&Telescope

Rysunek: krzywa zmian blasku EPIC 247589423 uzyskana z danych Keplera. Dolne panele przedstawiają tranzyty trzech odkrytych planet.
Źródło: Mann et al. 2018

 

Reklama