Przejdź do treści

Kamień węgielny nowej generacji satelitów EGNOS umieszczony na orbicie

http://www.czechspaceportal.cz/en/section-3/egnos-1/

Wczorajszy dzień był ważny dla wszystkich użytkowników nawigacji satelitarnej w Europie. Satelita z ładunkiem dla programu EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay System) został z powodzeniem wprowadzony w przestrzeń kosmiczną. Będzie odtąd obsługiwać następną generację satelitów EGNOS. Dla użytkowników oznacza to dokładniejsze informacje GPS, większe standardy bezpieczeństwa w transporcie morskim i lotniczym, a także większą precyzję pomiarową w rolnictwie.

Sztuczny satelita EUTELSAT 5 West B został szczęśliwie wysłany na orbitę okołoziemską 9 października 2019 roku za pomocą rakiety Proton M/Breeze M, z kosmodromu Bajkonur w Kazachstanie. Ma on stać się częścią europejskiego systemu nawigacji satelitarnej EGNOS i będzie obsługiwał EGNOS V3  kolejną generację satelitów programu EGNOS.

Satelita oddzielił się od rakiety nośnej w 15 godzin i 36 minut po starcie, a ładunek EGNOS GEO-3 powinien już niebawem wejść w fazę testów  nastąpi to w ciągu 2 tygodni od jego orbitalnej separacji. EGNOS V3 zwiększy możliwości zarówno systemu GPS, jak i Galileo w pasmach L1 i L5. Ponadto zapewni dodatkowe usługi satelitarnego systemu rozszerzania (Satellite-Based Augmentation Systems, SBAS) za pośrednictwem nowego kanału satelitarnego SBAS w paśmie L5 i zapewni zwiększoną dostępność usług EGNOS w państwach członkowskich Unii Europejskiej i poza nią, w odpowiedzi na rosnącą liczbę użytkowników tych usług.

Następna generacja programu EGNOS da nam również zwiększone bezpieczeństwo i niezawodność oraz lepszą odporność usług EGNOS na potencjalne zagrożenia. EGNOS V3 zostanie publicznie udostępniony w 2024 roku.

Niedawny pomyślny start jest ważnym kamieniem milowym dla dwóch europejskich programów kosmicznych  EGNOS i Galileo. Na orbitę trafił pierwszy satelita EGNOS nowej generacji, co poprawi i rozszerzy zakres świadczonych usług EGNOS i umożliwi programowi wzmocnienie sygnałów pochodzących z satelitów Galileo  podsumowuje dyrektor wykonawczy ESA GNSS, Carlo des Dorides.

Obecna generacja satelitów  EGNOS, EGNOS V2  już dziś poprawia dokładność pozycjonowania GPS i ma liczne praktyczne zastosowania w wielu sektorach  od rolnictwa precyzyjnego i transportu morskiego po sektor lotniczy. EGNOS to europejski regionalny system tak zwanej augmentacji satelitarnej (SBAS). Jest używany do poprawy wydajności GPS, został wdrożony w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom lotnictwa oraz transportu morskiego i lądowego.

EGNOS wykorzystuje pomiary GNSS wykonywane przez stacje referencyjne rozmieszczone w całej Europie i w Północnej Afryce. Pomiary te są przenoszone do centralnego centrum komputerowego, gdzie obliczane są następnie korekty różnicowe i dane na temat integralności systemu. Te obliczenia są następnie rozgłaszane na określonym obszarze za pomocą satelitów geostacjonarnych. Informacje z EGNOS poprawiają dokładność i niezawodność informacji o położeniu elementów systemu GNSS, jednocześnie zapewniając kluczowy komunikat o ich integralności. Ponadto EGNOS przesyła również dokładny sygnał czasu.

Mapa SBAS

Zadaniem sieci EGNOS Wide Area Network jest zapewnienie stałego, stabilnego połączenia wszystkich powyższych komponentów ze sobą, w celu lepszej wymiany danych. SBAS to regionalne systemy satelitarne, mające za zadanie zwiększenie dokładności pomiarów pozycji GPS. Operatorzy tych systemów współpracują ze sobą w celu osiągnięcia pełnej kompatybilności. Aktualnie systemy SBAS pokrywają następujące obszary: Europa (EGNOS), Ameryka Północna – (WAAS) i Japonia (MSAS).

Czytaj więcej:

 

Źródło: GSA

Opracowanie: Elżbieta Kuligowska

Na ilustracji powyżej: Komunikacja pomiędzy satelitami systemu EGNOS.

Źródło: http://www.czechspaceportal.cz/en/section-3/egnos-1/

Reklama