Przejdź do treści

Konferencja Astronomicznych Studenckich Kół Naukowych 2022

KSAKN 2022

W dniach 9-11 grudnia  2022 r. w Warszawie, w budynku Obserwatorium Astronomicznego UW, odbędzie się kolejna edycja Konferencji Astronomicznych Studenckich Kół Naukowych (KSAKN 2022). Na  Konferencję zapisało się 74 uczestników z całej Polski, głównie studentów astronomii.

Konferencja służy m.in. przedstawieniu wyników studenckich badań, prac dyplomowych lub omówieniu ciekawych zagadnień astronomicznych. Zgłoszona tematyka jest bardzo obszerna i obejmuje wiele działów astronomii: od zagadnień związanych z planetami Układu Słonecznego, egzoplanetami, poprzez astrofizykę gwiazd, aż po czarne dziury i fale grawitacyjne.

Przedstawić je można w postaci referatu lub plakatu. W tym roku wyjątkowo dużo osób (ok. 20) zapisało się na referaty. Referowanie stwarza możliwość zdobycia umiejętności prezentacji przed większym gronem oraz zdobycia doświadczenia w prezentacji naukowej.

Na Konferencji odbędą się również gościnne wykłady eksperckie pracowników Obserwatorium Astronomicznego UW.

Konferencja jest wydarzeniem cyklicznym odbywającym się co ok. pół roku, w tym roku organizuje je Koło Naukowe Astronomów UW (KNAstr). Poprzednią edycję (letnią, w czerwcu 2022) organizowało Astronomiczne Koło Naukowe przy Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Więcej informacji do obejrzenia na stronie Konferencji (m.in. szczegółowy plan wydarzenia, książkę abstraktów planowanych referatów oraz plakaty).

Patronami honorowymi konferencji są: Urania-Postępy Astronomii, Polskie Towarzystwo Astronomiczne oraz Polska Agencja Kosmiczna

Źródło: Arkadiusz Hess, KNAstr UW

 

Oprac. Paweł Z. Grochowalski

Reklama