Przejdź do treści

Konkurs na budowę Parku Technologii Kosmicznych w Zielonej Górze

img

13 listopada 2018 roku w Zielonej Górze odbyło się spotkanie robocze członków partnerstwa „Parku Technologii Kosmicznych” w Nowym Kisielinie. Podjęto decyzję, że zarząd województwa lubuskiego ogłosi konkurs, w ramach którego będzie możliwa realizacja Parku właśnie w Zielonej Górze.

Tego dnia spotkali się przedstawiciele czterech partnerów: prywatnej firma Hertz Systems (reprezentowany przez prezesa Zygmunta Rafała Trzaskowskiego), Centrum Badań Kosmicznych PAN (Anna Długosz, zastępca dyrektora do spraw projektów), Uniwersytetu Zielonogórskiego (Katarzyna Łasińska – kanclerz) oraz samorządu województwa lubuskiego (m.in. Elżbieta Anna Polak, marszałek województwa lubuskiego) w sprawie Parku Technologii Kosmicznych, który ma być ośrodkiem przemysłowo-badawczym inżynierii kosmicznej i satelitarnej oraz centrum innowacyjnego przemysłu w województwie lubuskim.

Projekt ma być współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 i Kontraktu Terytorialnego. Finansowanie projektu w 85% pokryją środki z UE w wysokości ok. 67 mln złotych. W trakcie spotkania roboczego omówiono kwestię dzierżawy gruntu pod obiekty Parku w Nowym Kisielinie oraz stan przygotowania dokumentacji projektowej. Wniosek o dofinansowanie projektu ma być złożony jeszcze w grudniu tego roku.

Jeśli chodzi o grunt pod przyszłą inwestycję, to Uniwersytet Zielonogórski zobowiązał się przekazać nieruchomość samorządowi w formie darowizny i podpisać umowę darowizny, która będzie gotowa po 21 listopada. Następnie złożony zostanie wniosek o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego. Projekt ma być realizowany w formule zaprojektuj-wybuduj, która pozwala na zmianę planu w czasie projektowania.

Rozmowy dotyczyły także zapisów umowy partnerstwa, do projektu której strony zgłaszały wnioski. Zarządzającym Centrum zgodnie z umową ma być nowo powołana spółka. Umowa partnerstwa powinna być gotowa do końca listopada. Zastanawiano się także nad kwestią popytu na realizację zadań przez tę nową instytucję. Ustalono też, że zarząd województwa ogłosi konkurs, w ramach którego będzie możliwa realizacja Parku. Wstępna koncepcja Parku zakłada, że podstawą jego działań będą nowoczesne i profesjonalnie wyposażone laboratoria, urządzenia, stanowiska testowe i centra przetwarzania danych, których profil odpowiadał będzie kierunkom badań i prac wdrożeniowych realizowanych przez firmy działające w obszarze innowacyjnym i kosmicznym.

24 kwietnia podpisany został list intencyjny potwierdzający wolę współpracy na rzecz realizacji projektu przez województwo lubuskie, Centrum Badań Kosmicznych PAN i Uniwersytet Zielonogórski. W wyniku postępowania partnerem została także firma HERTZ Systems Ltd. Sp. z o.o.

Autor: Paweł Z. Grochowalski

Źródło: Lubuskie.pl

Zdjęcie: Krzysztof Kubasiewicz

Reklama